Kuukausiarkisto huhtikuu 2012

Viherlannoitus ja typen hallinta vihannesviljelyssä

Vihannesviljelyssä on tyypillistä, että intensiivinen muokkaus, viljelykasvien heikohkot juuret ja voimakas lannoitus aiheuttavat ongelmia maan kasvukunnon hoidolle. Petri Leinonen kertoo oheisessa esityksessä viherlannoituskasvien viljelyn mahdollisuuksista erityisesti typen hallinnan kannalta.
Välivuosien aikana kannattaa vihannesten vastapainoksi viljellä monivuotisia, syväjuurisia ja varjostavia kasveja. Intensiivisessä viljelyssä välivuosiin panostaminen kannattaa ja maksaa itsensä takaisin paremmin kuin esim. viljatiloilla. (lisää…)

Luomusatotilasto 2011

Luomuviljaa tuotettiin Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan vuonna 2011 yhteensä 82 miljoonaa kiloa. Määrä on kaksi prosenttia Suomen koko viljantuotannosta, ja yli 2 miljoonaa kiloa enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. (lisää…)

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –valmennusohjelma

Etelä-Savossa on käynnistynyt uusi luomualan koulutus- ja kehittämishanke Luomulla Etumatkaa Etelä-Savolle. Luomualan kasvusta pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyötyä Etelä-Savolle. Maakunta toimii pilottialueena luomuketjun toiminnan kehittämisessä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti vetää Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –valmennusohjelmaa, jonka tarkoitus on auttaa erityisesti tuottajia, jalostajia ja yrittäjiä kasvattamaan luomun osaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä luomun volyymiä ja parantaa luomun toimintaympäristöä ja koko osaamisjärjestelmää alueella. Hanke alkoi 1.4.2012 ja se päättyi 30.6.2014 – jatkoajan jälkeen 28.2.2015.  Hankkeen rahoittaja on  Etelä-Savon ELY-keskus ESR.
Katso kurssilistaa lopussa. (lisää…)

Luomujatkojalostuksen konferenssin teemana laadun parantaminen ja ympäristöystävällisyys

Lodzissa Puolassa pidettiin lokakuussa 2011 konferenssi luomujatkojalostuksesta, ”Organic food processing – improving quality and environmental performance”. Tässä IFOAM:in järjestämässä tapahtumassa keskusteltiin luomujatkojalostuksen asemasta ja tulevaisuuden kehityksestä erityisesti sääntöjen ja käytäntöjen näkökulmasta. Teemoina nostettiin esiin luomun ympäristöystävällisyys ja ruoan laatu tuotantoketjussa. Konferenssi oli suunnattu luomujatkojalostuksen parissa toimiville, erityisesti yrityksille, Euroopan ja kansallisen tason päättäjille ja tutkijoille. (lisää…)

MMM linjasi luomutuotannon tavoitteen: 20 % luomuun vuoteen 2020 mennessä

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti tänään suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa.

Jyrki Kataisen hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla kotimaista luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua. Kehittämisessä painotetaan luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja kasvatetaan luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista Suomessa. Monissa Euroopan maissa on voimakkaasti ohjattu joukkoruokailun julkisia hankintoja kohti luomua. (lisää…)