Kuukausiarkisto toukokuu 2012

Luomusuunnitelman ohje jatkojalostukseen

Mitä parhaita käytäntöjä voin hyödyntää luomusuunnitelman teossa jatkojalostusyritykseen?

Luomusuunnitelma tehdään toimijaa itseään varten, osaksi yrityksen omaa toiminnan varmentavaa järjestelmää. Tähän luomusuunnitelmaohjeeseen on koottu neuvoja suunnitelmaa kirjoittavalle. Ohje sisältää kymmeniä yksityiskohtaisia parhaita käytäntöjä hyödynnettäväksi luomusuunnitelman teossa. (lisää…)

Luomutuotekehityksen ammattilehti

Onko luomualalla tuotekehitykseen ja jalostamiseen liittyviä ammattilehtiä?

Amerikkalainen Organic Processing Magazine mainostaa itseään ainoa luomujalostuksen ammattijulkaisuna. (lisää…)

Luomun kulutustrendit

Onko luomualalla omia, tavanomaisista tuotteista poikkeavia kulutustrendejä?

On. Yleisistä  luomukulutustrendeistä voi mainita ainakin ”Luomu Plus”, ”Free From” ja ”Halpis Luomu” -strategiat (lisää…)

Onko luomu brändi?

Onko luomu brändi ja miten brändit ylipäätään liittyvät luomuun?

Aiemmin brändi tarkoitti nimeä, käsitettä, merkkiä, symbolia tai jotakin muuta ominaisuutta, joka erottaa jonkin markkinoijan tuotteen tai palvelun muiden markkinoijien tuotteista. Nykyään brändin määrittelyssä painotetaan enemmän mielikuvia ja käsityksiä: ihmisten kokemusia, tietoja, asenteita, tunteita ja uskomuksia kokonaisuutena. (lisää…)

LOHAS-kuluttajat

LOHAS kuluttajatNykyään puhutaan paljon LOHAS-kuluttajista. Mitä ne ovat ja miten lohakset liittyvät luomuun?

Kuluttajien segmentointi on maailmanlaajuisesti helpompaa, kun kulutustottumuksia tarkastelee kaikkia samojen ”linssien” läpi. Eräs tällainen linssi on ns. LOHAS -kuluttajat. (lisää…)

Usein kysyttyä

Seuraavassa on koottu keskeisimpiä kysymyksiä luomun kuluttajista, markkinoista, tuotekehitys- ja valmistustoiminnasta sekä valvonnasta.
(lisää…)

Tulevaisuuden ruoantuotanto?

Kestävä kehitys on laajasti kansainvälisesti hyväksytty tavoite turvatessamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet elämään maapallolla. Yhtä helppoa toimintamallia kestävyyden toteuttamiseksi ei ole. Tarvitaan toimintojen kehittämistä, uusia ideoita ja jaettua vastuunkantoa sekä jokaisen osallistumista. (lisää…)

Mitä tarkoittaa Ruokajärjestelmä?

Ruoka- tai elintarvikejärjestelmän (food systems) käsite on nousemassa lineaarisen ruoka- tai elintarvikeketjun (food chain) käsitteen rinnalle kuvaamaan laajemmin ja todenmukaisemmin maatalouden, teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä kotitalouksien kysynnän muodostamaa ketjua. (lisää…)