Kuukausiarkisto marraskuu 2012

Luomuviljelyn suunnittelu

(lisää…)

Luomukulutus uuteen ennätykseen Ruotsin julkisissa keittiöissä

Luomuelintarvikkeiden kulutus nousi vuonna 2011 Ruotsin julkisissa keittiöissä 18 prosenttiin. Tulokset käyvät ilmi Ekomatcentrumin julkaisemasta vuosikatsauksesta, jossa selvitettiin kuntien luomuruoan käyttöä. Luomuelintarvikkeita ostettiin vuonna 2011 yhteensä 156 miljoonalla eurolla.

Kasvua oli 30 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Mikäli kasvu jatkuu, niin virallinen tavoite luomuelintarvikkeiden 25 prosentin osuudesta vuonna 2013 tullaan saavuttamaan. (lisää…)

Pro Luomun hallitus uudistui

Pro Luomu ry:n syyskokous pidettiin Lahdessa maanantaina 19.11.2012. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Alarotu/SOK jatkamaan puheenjohtajana myös seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma sekä hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä uudet jäsenmaksut. (lisää…)

Vuoden 2012 luomuyritykseksi Topin Maatilamyymälä

Luomuliitto palkitsi Vuoden Luomuyrityksenä Topin Maatilamyymälän Muuruvedeltä. Topin Maatilamyymälässä on tehty uraauurtavaa työtä luomutuotteiden suoramyynnin kehittämisessä. Palkitseminen tapahtui Uutta tuotantoon –Luomupäivän päätteeksi Tampereella 14.11. (lisää…)

Luomuvalvontaa esitetään yksityistettäväksi tai siirrettäväksi Eviraan

Luomuvalvontajärjestelmää ollaan uudistamassa. Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvitysmies Sampsa Heinonen ehdottaa, että maataloustuotannon luomuvalvonta joko siirretään ELY-keskuksilta Eviran hoidettavaksi tai yksityistetään. Uudelleenjärjestelyn taustalla on suomalaisen luomutuotannon ripeä kasvu samaan aikaan, kun valtio on supistamassa luomuvalvontaa nykyisin hoitavien ELY-keskusten henkilöstöä ja rahoitusta. (lisää…)

Luomua lautaselle –seminaarissa pohdittiin vuorovaikutuksen voimalla luomun käytön tilaa julkisissa ruokapalveluissa

Maa- ja metsätalousministeriön, Suomen Luomutukku Oy:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun rahoittaman Luomua lautaselle – luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin -hankkeen päätösseminaari 1.11.2012 keräsi paikalle kolmekymmentä luomutoimijaa ja luomutoiminnasta kiinnostunutta Uudenmaan alueelta. Seminaarissa pohdittiin luomun käytön nykytilaa julkisissa ruokapalveluissa ja luomun käyttöönottoon liittyvien haasteiden havaittuja ratkaisumahdollisuuksia. Tiiviin kolmetuntisen aikana kuultiin viisi asiantuntijapuheenvuoroa luomun jatkojalostukseen, valmistukseen, tukkutoimintaan ja julkisen ruokapalvelun tarpeisiin liittyen. Yhteinen, kantava mielipide oli, että yhteistyötä lisäämällä voidaan luomun prosessiketjuun tuottajalta loppukäyttäjälle saada lisää varmuutta ja kannattavuutta eri toimijaosapuolten edun mukaisesti. (lisää…)

HY & MTT: Luomuinstituutti perustettu – keskuspaikka Mikkelissä

Helsingin yliopisto (HY) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ovat perustaneet Luominstituutin allekirjoittamalla sitä koskevan yhteistyösopimuksen. Luomuinstituutti toimii johdettuna verkostona, jonka keskuspaikka on Mikkelissä.

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa tutkimuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin. Tutkimus on monitieteistä ja kohdistuu koko elintarvikeketjuun. Luomuinstituutti harjoittaa myös koulutus- ja kehittämistoimintaa. (lisää…)

Luomututkimusseminaarissa toteutuivat avoimuus, kriittisyys ja yhteistyö

Mikkelissä järjestettiin 1.-2. marraskuuta kansainvälinen tieteellinen seminaari, Scientific Seminar on Organic Food 2012. Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Seminaariin saapui 71 osallistujaa ja lisäksi ryhmä opiskelijoita. Seminaarin päätteeksi tutustuttiin luomuruoan tuotantoon Juvalla, missä vierailtiin Juvan luomumeijerissä, Kruunuherkun ruokatehtaassa ja Wehmaan kartanossa. (lisää…)

Pro Luomu ry: Luomu matkaa hitaasti kuntien ruokapalveluihin

Luomutuotteiden heikko saatavuus on suurin hidaste kuntien ruokapalveluiden luomutarjonnan lisääntymiselle. Sen sijaan luomun hinta ei ole niin suuri este julkisille keittiöille kuin monesti ajatellaan: kun sopiva luomuraaka-aine löytyy, siitä ollaan valmiit maksamaan hieman tavanomaista enemmän. (lisää…)