Kuukausiarkisto joulukuu 2012

Satakunnassa olisi paljon luomupotentiaalia

Satakunta on vahva ruokamaakunta, joka kuitenkin sijoittuu vielä heikosti luomutilastoissa. Maakunnan maatiloista 4,1 % on luomutiloja ja pelloista 4,8 % luomua, kun koko maan vastaavat keskiarvoluvut ovat 7 % ja 9 %. Yleisen suuntauksen mukaisesti luomu on lisääntynyt tänä vuonna Satakunnassakin, mutta kasvupotentiaalia on yhä reippaasti. (lisää…)

Viljelykasvien luomusato vuonna 2012 lähes edellisvuoden tasoa

Kauran puintiaTiken eli Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen luomusatotilaston mukaan luomuviljaa tuotettiin kasvukaudella 2012 yhteensä 82 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 % koko Suomen viljantuotannosta. Leipäviljan (vehnä ja ruis) osuus oli 20 miljoonaa kiloa ja rehuviljan (ohra, kaura ja seosvilja) 62 miljoonaa kiloa. (lisää…)

Maapallon kestävyyskello tikittää

Maapallon kestävyyskelloMaapallon kestävyyttä mittaava kello tikittää. Tilastoja maapallon kestävyydestä oln koottu tikittävän kellon muotoon.
Kello kertoo paljonko väestö lisääntyy, paljonko on aliravittuja ihmisiä, paljonko ihmisiä sairastuu HIV:iin tai syöpään. (lisää…)

MMM: Luomulakia valmistellaan vastaamaan luomutuotannon nopeaan kasvuun

Luomutuotannon ja luomutilojen määrän nopea kasvu vaatii uudistuksia muun muassa valvonnassa. Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla uusi toimeenpanolaki, jonka tavoitteena on tukea parhaalla mahdollisella tavalla hallituksen luomuohjelman kasvutavoitteita. Lakiuudistuksen valmistelun yhteydessä on teetetty ja parhaillaan tehdään lisää selvityksiä luomuvalvonnan järjestämisestä. Hallituksen esitys luomulaista pyritään saamaan lausunnoille ensi vuoden syksyllä. (lisää…)

YK:n Global Compact –aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi

Global Compact Nordic logoGlobal Compact on Maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Se on YK:n alainen, yrityksille suunnattu aloite, johon liittyessä yritys sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta. (lisää…)