Kuukausiarkisto tammikuu 2013

EU: Ympäristöä säästävien hankintojen käsikirja suosittaa luomuruokaa

Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä, joka kuluttaa EU:ssa noin 16 % bruttokansantuotteesta. Kohdistamalla ostovoimaansa tavaroihin ja palveluihin, joissa otetaan huomioon myös ympäristö, he voivat edistää kestävää kehitystä merkittävästi, todetaan EU:n komission julkaisemassa Ympäristöä säästäviä hankintoja – käsikirjassa ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa.

(lisää…)

Luomuinstituutin johtajaksi Pirjo Siiskonen

Luomuinstituutin johtajaksi on valittu 1. helmikuuta alkaen professori Pirjo Siiskonen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus perustivat Luomuinstituutin 2.11.2012 ja sen koordinaatioyksikkö on Mikkelissä.

Luomuinstituutin johtajan työsuhde on määräaikainen  vuoden 2016 loppuun  ja johtaja työskentelee Mikkelissä. Luomuinstituutin johtajan työnantajana toimii Helsingin yliopisto. (lisää…)

EU-kysely luomun kehittämisestä avattu

EU-komissio on käynnistänyt kansalaisten kuulemisen luomusta. Kysely on osa luomulainsäädännön uudistamisprosessia. Komission on tarkoitus antaa esitys uusiksi luomusäädöksiksi ja luomun toimintasuunnitelmaksi vuoden 2013 lopulla. (lisää…)

Yeo Valley luomumaitoräppi

Forever LuomumaitomainosvideoVuonna 2010 suurmenestyksen saaneen rap-kappaleen jälkeen Yeo Valley-luomumeijeri on julkistanut vuonna 2011 uuden musiikkivideon. Se julkistettiin X Factor-ohjelmassa lokakuun alussa. Kahden minuutin pituisella videolla poikabändi The Churned esittävät kappaleen Forever. Video keskittyy maatalouteen ja sen esittelyyn. Kappale on ladattavissa internetistä  ja se sopii kuunneltavaksi kaikilla yleisillä kuuntelulaitteilla.  (lisää…)

Ravitsemusekologian perusteos päivitetty

Hoffmann_Ernaehrung_ÖkologieKöyhyydellä, ylipainolla ja ilmastonmuutoksella ja monilla muilla maailmanlaajuisilla aikamme ongelmilla on suoria tai epäsuoria yhteyksiä ravitsemukseen. Yksinkertaiset ratkaisut, jotka eivät ota huomioon ongelmiin vaikuttavia moniavuorovaikutuksessa keskenään olevia eri tekijöitä, eivät johda toivottuihin tuloksiin.  Ne voivat jopa pahentaa ongelmia tai luoda uusia ongelmia. Esimerkiksi elintarvikkeiden niukkuus on lisääntynyt energiakasvien viljelyn lisääntymisen seurauksena. Niiden viljelyn tarkoituksena on helpottaa resurssien ehtymisen ongelmaa.

(lisää…)

Hallitus antoi tukensa "Luomu 20" -tavoitteelle

Hallitus linjasi keskiviikkona 9. tammikuuta iltakoulussaan lähi- ja luomuruuan edistämistä ja keskusteli maatalouden kannattavuudesta. Hallitus antoi tukensa maa- ja metsätalousministeriön esittämälle tavoitteelle kasvattaa luomuviljelyala 20 prosenttiin Suomen peltoalasta. Hallitusohjelmassa maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi nostettiin lähi- ja luomuruuan osuuden kääntäminen vahvaan kasvuun.

(lisää…)

Pro Luomu ry: Keski-Suomi lämpenee luomulle hitaasti

Keski-Suomi on vasta syttynyt luomulle. Maakunta sijoittuu vielä häntäpäähän Suomen luomutuotannon tilastoissa, mutta parin viime vuoden aikana kasvu on ollut hieman koko maan keskiarvoa ripeämpää. Vuonna 2012 luomumaatilojen määrä Keski-Suomessa lisääntyi Eviran ennakkotietojen mukaan 8 % ja luomupeltoala kasvoi 12 %, kun koko maan luvut olivat 7 % ja 11 %.

Luomutiloja on nyt 5,2 % keskisuomalaisista tiloista ja luomupeltoa 6,0 % maakunnan peltoalasta. Koko Suomen vastaavat luvut ovat 7 % ja 9 %. Ylijohtaja Juha S. Niemelä Keski-Suomen ELY-keskuksesta arvioi luomun kasvavan kuluttajavetoisesti. (lisää…)

Pro Luomu ry: Luonnonmarjoista Lapin luomuvaltti?

Lapissa on maailman suurin luomukeruualue, pinta-alaltaan yli seitsemän miljoonaa hehtaaria. Sen ansiosta käytännössä kaikki Lapista poimittavat luonnonmarjat voisivat saada luomustatuksen. Luomukeruun laajeneminen edellyttäisi kuitenkin, että keruuluomun käytäntöjä ja valvontaa uudistettaisiin vastaamaan paremmin toisiaan.

– Nykyinen keruuluomukäytäntö ja valvontaohjeisto on kehitetty vuosituhannen vaihteessa viljelyluomun pohjalta, minkä takia se painottaa osin epäolennaisia asioita jokamiehenoikeudella poimittavien luonnonmarjojen osalta. Keruukäytännöt ja luomuvalvonta olisi hyvä saattaa ajan tasalle, toteaa luonnontuotetoimialakehittäjä Irja Mäkitalo ProAgria Lapista. (lisää…)