Luokka: Alkutuotantomuuta

Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin

Typpilannoitus on merkittävä tuotantopanos, jonka tavoitetaso on vaikea määrittää. Kasvukaudella maasta vapautuvan typen määrää ei ole pystytty arvioimaan riittävän tarkasti. Suomessa aiemmin käytetyt menetelmät typpilannoituksen tarkentamiseen eivät ole yleistyneet tai eivät ole kuvanneet lohkojen eroja typen vapautumisessa. Ruralian uudessa raportissa esitellään kaksi maailmalla viime aikoina yleistynyttä typen vapautumisen arviointimenetelmää, jotka perustuvat maan mikrobiologisen aktiivisuuden ja orgaanisten typpivarantojen määritykseen. (lisää…)

Miten kestävyyttä viljelyyn- seminaarin OSMO-esitykset

Miten viljelijä voi selvittää peltojensa kasvukuntoa? Miten hallita maan rakennetta ja laittaa kuivatus kuntoon? Miten viljelijä voi kehittää peltojensa kasvukuntoa? Olivat OSMOn aiheita Miten kestävyyttä viljelyyn -seminaarissa Huittisissa pidetyssä kolmen hankkeen loppuseminaarissa.

Pellon kasvukunto ja ravinnetalous sekä rikkakasvien hallinta – keinoja peltokasvien ja vihannesten menestyksekkääseen viljelyyn muuttuvissa olosuhteissa.

Kaupungin valtuustosali oli ääriään myöten täynnä innokkaita viljelijöitä ja muita asiasta kiinnostuneita oppimaan lisää peltokasvien ja vihannesten kestävästä viljelystä.

Tilaisuuden järjestivät
Muuttuvat viljelymenetelmät (Pyhäjärvi-instituutti)
OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
(Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi)
Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto (Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti)

Kasvukuntoa on syytä parantaa kehittämiskehän avulla.

OSMO-hankkeen tuloksista kertoi hankkeen yliopistotutkija Tuomas Mattila kolmessa eri esityksessä.

Mattila T. ja Rajala J. Miten viljelijä voi selvittää peltojensa kasvukuntoa 13122018

Mattila T. ja Rajala J. Maan rakenteen hallinta ja pellon kuivatus 13122018

Mattila T. ja Rajala J. Miten viljelijä voi kehittää maan kasvukuntoa 13122018

 

OSMOn tuloksiin tutustuttiin myös taukojen aikana hanketorilla.

Maan rakennetta voidaan parantaa suuresti 1-3 vuoden aikana sopivilla toimenpiteiden yhdistelmillä. Pintatiivistymä on saatu aikaan yhdellä ajokerralla liian kostealla maalla ajamalla raskaalla koneella.

Tilaisuuden järjestivät seuraavat hankkeet:
Muuttuvat viljelymenetelmät (Pyhäjärvi-instituutti)
OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
(Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi)
Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto (Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti)

Tilaisuuden muut esitykset fosforilannoituksen tarkentamisesta, kasvien ravinteiden otosta sekä vihannesten rikkakasvien torjunnasta ovat  ladattavissa Pyhäjärvi-instituutin sivuilta.

Teksti: Jukka Rajala

 

Lue lisää OSMOsta

 

Video: Nelikopterikuvauksella lohkon kasvukuntoa selvittämään

Dronella eli nelikopterikuvauksella saadaan satelliittikuvia paljon tarkempia kuvia lohkosta. Ilmakuvat paljastavat kasvukunnon puutteita.  Kun lohkon heikompikasvuiset kohdat on paikannettu, voidaan etsiä syitä niiden heikompaan kasvuun. Vasta syiden tunnistamisen jälkeen voidaan suunnitella täsmällisesti korjaavat toimenpiteet. (lisää…)

Tarkkuusoppia salaojitukseen sateisesta Irlannista

Sademäärät Irlannissa ovat suuria ja laitumien pitäisi kestää lehmien laiduntamista 300 päivää vuodessa. Haasteet tehokkaalle kuivatukselle ovat suuret. Kuivatusmenetelmien tulee sopia sääolosuhteisiin ja maan ominaisuuksiin. Irlantilaiskokemuksia salaojituksen suunnitteluun toivat salaojatutkijat professori Owen Fenton ja tohtori Patrick Tuohy Irlannin maatalousinstituutista (TEAGASC) Ilmajoella ja Loimaalla pidetyissä teemapäivissä. (lisää…)

Kuivatus kuntoon – Mutta millaisella salaojituksella? -kurssiaineistot

Lohkon kuivatusta suunniteltaessa tulee selvittää lohkon ja sen osien ominaisuudet tarkoin, jotta voidaan valita sopivat salaojitusmenetelmät. Pellon kuivastus voidaan saada hyväksi, vaikka sademäärät ovat 2000-3000 mm/v. Irlantilaiset salaojituksen asiantuntijat professori Owen Fenton ja tohtori Patrick Tuohy  opastivat suomalaisia viljelijöitä, salaojasuunnittelijoita ja urakoitsijoita lohkokohtaisesti räätälöityjen salaojasuunnitelmien tekemiseen.
Kuivatus kuntoon – mutta millaisella salaojituksella? -Lohkokohtainen salaojituksen suunnittelu ja kokemuksia uusista salaojitusmenetelmistä -teemapäivät pidettiin Ilmajoella 3.10.2018 ja Loimaalla 4.10.2018. (lisää…)

Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä

 

Hyvässä kasvukunnossa olevalla pellolla maan rakenne on hyvä ja tuotantopanosten kuten ravinteiden hyötysuhteet muodostuvat hyviksi. Multavuuden säilyttäminen ja jopa lisääminen ovat mahdollisia. OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeen vetäjä Jukka Rajala esittelee seuraavassa OSMO-hanketta, tilakokeissa tehtyjä havaintoja ja tuloksia sekä antaa vinkkejä maan kasvukunnon ja multavuuden parempaan hoitoon. (lisää…)

OSMO Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana -raportti julkaistu

 

Maaperä ja kasvit ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa. Kasveja voidaan käyttää indikaattorina myös maan kasvukunnosta. Kasvien kasvuhäiriöt voivat kertoa jonkin ravinteen puutteesta tai epätasapainosta. Kasvin ravinnetilan selvittäminen kasvun aktiivisen kasvun vaiheissa auttaa tarkentamaan kasvien ravinnehuoltoa ja korjaamaan puutteita vielä kasvukauden aikana tapahtuvin kasvusto- ja lehtilannoituksin. Nyt julkaistava raportti Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana on tuotettu osana OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä-hanketta. (lisää…)

OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hanke-esittely

Maan kasvukunto on tärkeä ravinteiden hävikeihin vaikuttava tekijä. Hyvässä kasvukunnossa olevalla pellolla tuotantopanosten kuten ravinteiden hyötysuhteet muodostuvat hyviksi. Ravinnepäästöjen riski vesistöihin jää vähäiseksi. OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeen vetäjä Jukka Rajala esittelee seuraavassa OSMO-hanketta, tilakokeissa tehtyjä havaintoja ja tuloksia sekä antaa vinkkejä maan kasvukunnon parempaan hoitoon. (lisää…)

Maan multavuuden hoito -materiaalit

 

Maan multavuuden hoito –Miten nopeasti lisätään eloperäistä ainesta peltoon ja palautetaan maan kasvukunto? -työpaja järjestettiin 7.3.2018 Kokemäellä.  Tilaisuudessa käsiteltiin maan kasvukunnon hoitoa multavuuden hoidon perustana, mikrobien merkitystä, viljelytekniikan ja eri maanparannusaineiden mahdollisuuksia multavuuden lisäämisessä, sekä maan multavuuden ja kasvukunnon palauttamista biohiilen ja muiden biomassojen avulla. Päivän materiaalit löytyvät tältä sivulta.
(lisää…)