Asiasanat: alkutuotanto

Puola kielsi gm-kasvit

 EU Komissio on hyväksynyt Puolan ristiriitoja herättäneen EU:n hyväksymät 16 muuntogeenistä maissilajiketta kieltävän lain. Laki kieltää myös satojen muiden maissilajikkeiden viljelyn Puolassa. Puolan päätös on lain kriitikoiden mielestä vastoin WTO:n linjausta.

 Puola teki kuitenkin kieltopäätöksen vuodelta 2002 olevan EU:n viljelydirektiivin perusteella, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää olosuhteisiin sopimattomien lajikkeiden viljely alueellaan. Nyt kielletyt lajikkeet ovat Puolan olosuhteisiin liian myöhäisiä. Puola kumosi aikaisemman gm-kasvien viljelykiellon ennen maan liittymistä EU:hun vuonna 2004.

 Puolassa pelätään gm-lajikkeiden sekoittumista tavanomaisten lajikkeiden kanssa, koska erilläänpito on erittäin vaikeaa Puolan maatalouden rakenteesta johtuen. Puolan imagoa ympäristöystävällisenä maana halutaan näin myös vahvistaa. Puolan presidentti on vahvistanut lain.

 http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=67593-gm-commission-poland

 24.5.2006 Teksti: Jukka Rajala

Eläinten terveyden ja elintarviketurvallisuuden ylläpito luomutuotannossa

EU-luomukotieläinhanke SAFO. Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO). EU Concerted Action QRLT – 2001­ – 02541

EU-rahoitteisen SAFO-hankkeen tavoitteena on parantaa elintarviketurvallisuutta ja eläinten terveyttä luomukotieläintuotannossa, sekä nykyisissä että Euroopan unioniin liittymässä olevissa maissa. Tavoitteena on myös kehittää luomukotieläinhoidon tuotantoehtoja. Tavoitteet saavutetaan aktiivisella keskustelulla tutkimustuloksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. Keskustelun osapuolina ovat tutkijat, poliittiset päättäjät, maanviljelijät ja muut luomutuotannossa toimivat tahot, kuluttajat mukaan lukien. (lisää…)

Kuminaöljyn vaikutus perunaruttoon

Monien kasviperäisten yhdisteiden on osoitettu hidastavan tai ehkäisevän perunaruton kasvua. Kuminasta eristetyt öljyt ovat tehokkaita itämisenestoaineita varastoitavalla perunalla. Kuminaöljykäsittely vähentää myös varastotauteja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kuminasta ja tillistä saatavien karvonipitoisten öljyjen avulla mahdollista ehkäistä tai viivyttää perunaruton etenemistä sekä etsiä sopivia ruiskuteväkevyyksiä. (lisää…)

Nurmipalkokasveista säilörehua

Luonnonmukaisessa viljelyssä ja karjan ruokinnassa palkokasvien viljely on keskeistä.
Kansainvälisen Legsil-tutkimushankkeen tuottamassa julkaisussa esitellään havainnollisesti eri palkokasvilajit, viljelytekniikka, sadonkorjuu, rehunsäilöntä, ruokinta-arvot, syöntimäärät, tuotantovaikutus, kannattavuus ja haittavaikutuksia sekä niiden vähentäminen. (lisää…)

Nurmen apilapitoisuuden määrittäminen havaintokuvien avulla

Apilapitoisuuden määrittäminen nurmesta on tärkeää sekä typensidonnan että ruokinnallisen laadun arvioinnin kannalta. Pohjois-Ruotsin maatalouden tutkimuslaitos on tuottanut havainnollisen kuvasarjan perustamalla tätä varten kasvutiheyskokeen. Näin aistinvaraista arviointia voi harjoitella kuvien ääressä. Kuvat esittävät eri määriä puna-apilaa sisältäviä seosnurmia. Nurmista on määritetty kuiva-ainesato (ts) ja apilapitoisuus (klöver %). (lisää…)

Laidunrehulla tuotettu maito ja liha parempaa terveydelle ja ympäristölle

Laitumella kasvaneiden eläinten liha ja maito ovat terveellisempiä ihmiselle ja parempia ympäristölle ja eläinten hyvinvoinnille, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus.

Laitumella tuotettujen eläinten tuotteissa on enemmän omega 3-rasvahappoja, ravinteiden päästöt ympäristöön jäävät pienemmiksi ja eläimet voivat paremmin, koska ne saavat liikuntaa ja auringonvaloa. Parempi lannan hyödyntäminen vähentää myös uusiutumattomien raaka-aineiden kulutusta. (lisää…)