Asiasanat: alkutuotanto

Luomuporsastuotannon mahdollisuudet Suomessa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tehty raportti paneutuu luonnonmukaiseen sikatalouteen erityisesti sikaloiden rakenteiden, sikojen ruokinnan ja tuotannon taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. (lisää…)

Emolehmätuotanto Perämeren rantalaitumilla

MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla käynnistyi kesällä 2003 useiden toimijoiden yhteinen Lumolaidun –tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään muun muassa merenrantalaitumien rehun tuotannon määrää ja laatua. Laidunnustutkimukseen osallistuu neljä emolehmätilaa. Näiden karja laiduntaa merenrantaniittyjä ja laidunala on yhteensä noin 610 hehtaaria. (lisää…)

Mikä tekee emakosta hyvän emon?

Sikojen hyvinvointiin liittyvässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat hyvän emon tunnusmerkit ja miten ne vaikuttavat porsaiden kasvuun ja eloonjäämiseen. Emakon emo-ominaisuudet ovat keskeisiä porsaiden eloonjäämiselle, sillä porsaiden tavallisimmat kuolinsyyt ovat nälkiintyminen ja emakon alle murskaantuminen. (lisää…)

Luomutomaatit kestävämpiä valkuaisaineiden ansiosta

Luonnonmukaisesti viljellyt tomaatit säilyvät pitempään elävinä ja niillä on vahvempi immuunipuolustusjärjestelmä kuin tavanomaisesti viljellyillä kasveilla.  Amerikkalaiset tutkijat selittävät tämän eron johtuvan orgaanisten lannoitteiden ravinteiden paremmasta hyväksikäytöstä. (lisää…)

Luomumaidossa enemmän vitamiineja tanskalaistutkimuksessa

Tanskalaisessa tutkimuksessa luomumaidosta löydettiin merkittävästi enemmän E-vitamiinia kuin tavanomaisesta maidosta. Lisäksi luomumaidon E-vitamiini oli luonnollista E-vitamiinia eikä E-vitamiinin synteettisiä eri muotoja. E-vitamiinilla on merkitystä mm. maidon säilyvyyteen. Lisäksi havaittiin, että luomumaidossa oli kahdesta kolmeen kertaan enemmän antioksidantteina toimivia karotenoideja, jotka vaikuttavat mm. maidon makuun. (lisää…)

Vaihtoehtoja ravinnetalouden ja kasvintuhoojien hallintaan laajamittaisessa luomuvihannesviljelyssä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää luomuvihannesten tuotantoon soveltuvia menetelmiä parantamaan satovarmuutta ja minimoiden viljelyn riskejä. Raportissa esitellään tuloksia kahdesta kenttäkokeina suoritetusta tutkimuksesta, joissa pyrittiin kehittämään luomuvihannesten viljelytekniikkaa laajoilla pinta-aloilla. Hankkeessa selvitettiin kukkakaalin viljelytekniikkaa ja verrattiin herneen rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Kaalin ja porkkanan tuholaisten hallintaan kehitettiin menetelmiä houkutuskasvitekniikalla. (lisää…)

Luomumansikan viljelytekniikan kehittäminen

Hankkeessa tutkittiin avomaaolosuhteissa kenttäkokein luomumansikanviljelyyn sovellettavissa olevia kasvinsuojelumenetelmiä vv. 2000-2002. Hankkeessa tuotettiin myös laaja luomumansikan viljelytekniikkaa ja kasvinsuojelua käsittelevä kirjallisuusselvitys. (lisää…)

Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Luonnonmukaisen vihannesviljelyn kehittämisongelmia ja oppimishaasteita tarkastellaan agroekologian väitöskirjatutkimuksessa. Kahden eri taustoista luonnonmukaiseen vihannesviljelyyn siirtyneen tilan toiminnan ja käytäntöjen analyysin avulla on paikannettu tilanteisia oppimishaasteita, ja tulkittu niitä suhteessa Suomen maa- ja puutarhatalouden ja luomuviljelyn kehitykseen. (lisää…)