Asiasanat: alkutuotanto

Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Luonnonmukaisen vihannesviljelyn kehittämisongelmia ja oppimishaasteita tarkastellaan agroekologian väitöskirjatutkimuksessa. Kahden eri taustoista luonnonmukaiseen vihannesviljelyyn siirtyneen tilan toiminnan ja käytäntöjen analyysin avulla on paikannettu tilanteisia oppimishaasteita, ja tulkittu niitä suhteessa Suomen maa- ja puutarhatalouden ja luomuviljelyn kehitykseen. (lisää…)

Luomumansikan viljelytekniikka ja kasvinsuojelu

Luomumansikan viljelytekniikkaa ja kasvinsuojelua selvitettiin kirjallisuustutkimuksena. Kirjallisuuden perusteella luomumansikan viljelyn onnistuminen edellyttää suotuisan kasvupaikan valintaa ja kasvuston huolellista perustamista. Sitä ennen on torjuttava jo hyvissä ajoin monivuotiset rikkakasvit. Lohkon kasvukunnosta huolehditaan mansikan viljelykiertoon sopivilla väliviljely- ja esikasveilla. Viherlannoitusseoksissa voidaan käyttää typensitojakasveina virnoja ja hernettä heinäkasvien lisäksi. Perustamisvaiheessa maan ravinnetilaa parannetaan mm. kalkitusaineilla, kivijauheilla ja eloperäisillä lannoitteilla. (lisää…)

Mansikan suuri satopotentiaali luomuviljelyssä johtuu maan biologisista ominaisuuksista

LuomumansikkaaTutkimuksen tarkoitus on ollut löytää maan laadun mittareita mansikanviljelyssä. Lisäksi tutkittiin eri viljelymenetelmien (tavanomainen/luomu) ja eloperäisen aineksen lisäyksen (turve) vaikutusta marjasatoihin. Kokeessa käytettiin hiesumaalle v. 1982 perustettua ”omavaraisviljelykokeen” koekenttää koejäsenineen Laukaassa. Kesäkuussa vuonna 2000 istutettiin koko alue mansikalle. (lisää…)

Ympäristötekijöiden vaikutukset lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin

Raportti käsittelee eläinten hyvinvointia yhteiskunnallisesta ja biologisesta näkökulmasta, ryhmäkoon ja eläintiheyden merkitystä lihanautojen tuotannolle ja hyvinvoinnille, karsinoiden ja käytävien sekä niiden materiaalien vaikutusta sekä valon ja melun osuutta nautojen kasvuun ja hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia tarkastellaan erityisesti eläinten tarpeista lähtien. (lisää…)

Luomutuotanto maitotiloilla – varteenotettava vaihtoehto?

Luomu-Itää hankkeessa olevien maitotilojen kannattavuutta selvitettiin Itä-Suomen alueella. Tiloille tehtiin tulosanalyysit syksyllä 2003 kalenterivuoden 2002 toteutuneista tuloksista. Kannattavuuden laskeminen tehtiin analysoimalla tilojen tulosta verotustietojen pohjalta. Verotustietoja täydennettiin pääomien käyvillä arvoilla ja varasto- sekä työaikatiedoilla. Tulosanalyysit tehtiin 32 luomutilalle Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Luomumaitotilojen tuloksia verrattiin vastaaviin tavanomaisiin tiloihin koko maan alueella. (lisää…)

Jaloittelutarhat – rakenteet ja varusteet.

 Jaloittelutarhoja rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön- ja erityisesti vesiensuojeluun. Tarha tulisi sijoittaa kuivalle paikalle ja estää sinne joutumasta vesiä ulkopuolelta. Turvallisuus ja puhtaus on tärkeää. (lisää…)

Öjebynprojekti – elintarvikkeiden luonnonmukainen tuotanto

Pohjois-Ruotsissa Öjebyn tutkimusasemalla suoritettiin vuosina 1990-2001 maatilamittakaavan tutkimus. Tavoitteena oli kehittää luonnonmukaista elintarvikkeiden tuotantoa painopisteenä maidontuotanto. Projektissa myös verrattiin luonnonmukaista maataloutta tavanomaiseen maatalouteen. Tavoitteena oli aikaansaada kestävä maatalous, joka on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista. Hankkeessa pyrittiin kierrättämään ravinteita maatilalla mahdollimman tarkoin ja järjestämään tarvittava typen täydennys viljelemällä typpeä biologisesti sitovia palkokasveja, fosforihuolto sienijuurten avulla ja kalium maamineraaleista vapautumalla eli ns kierrätysmaatalouden avulla. (lisää…)

Kasvuvoimaa luomuohralle

Tutkimuksessa selvitettiin ohran ravinnehuollon järjestämistä luomuviljelyssä kenttäkokein. Oletuksena oli, että karjattomilla luomutiloilla ohra lannoitetaan pääasiassa viherlannoitusnurmella. (lisää…)