Asiasanat: alkutuotanto

Mansikan suuri satopotentiaali luomuviljelyssä johtuu maan biologisista ominaisuuksista

LuomumansikkaaTutkimuksen tarkoitus on ollut löytää maan laadun mittareita mansikanviljelyssä. Lisäksi tutkittiin eri viljelymenetelmien (tavanomainen/luomu) ja eloperäisen aineksen lisäyksen (turve) vaikutusta marjasatoihin. Kokeessa käytettiin hiesumaalle v. 1982 perustettua ”omavaraisviljelykokeen” koekenttää koejäsenineen Laukaassa. Kesäkuussa vuonna 2000 istutettiin koko alue mansikalle. (lisää…)

Ympäristötekijöiden vaikutukset lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin

Raportti käsittelee eläinten hyvinvointia yhteiskunnallisesta ja biologisesta näkökulmasta, ryhmäkoon ja eläintiheyden merkitystä lihanautojen tuotannolle ja hyvinvoinnille, karsinoiden ja käytävien sekä niiden materiaalien vaikutusta sekä valon ja melun osuutta nautojen kasvuun ja hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia tarkastellaan erityisesti eläinten tarpeista lähtien. (lisää…)

Luomutuotanto maitotiloilla – varteenotettava vaihtoehto?

Luomu-Itää hankkeessa olevien maitotilojen kannattavuutta selvitettiin Itä-Suomen alueella. Tiloille tehtiin tulosanalyysit syksyllä 2003 kalenterivuoden 2002 toteutuneista tuloksista. Kannattavuuden laskeminen tehtiin analysoimalla tilojen tulosta verotustietojen pohjalta. Verotustietoja täydennettiin pääomien käyvillä arvoilla ja varasto- sekä työaikatiedoilla. Tulosanalyysit tehtiin 32 luomutilalle Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Luomumaitotilojen tuloksia verrattiin vastaaviin tavanomaisiin tiloihin koko maan alueella. (lisää…)

Jaloittelutarhat – rakenteet ja varusteet.

 Jaloittelutarhoja rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön- ja erityisesti vesiensuojeluun. Tarha tulisi sijoittaa kuivalle paikalle ja estää sinne joutumasta vesiä ulkopuolelta. Turvallisuus ja puhtaus on tärkeää. (lisää…)

Öjebynprojekti – elintarvikkeiden luonnonmukainen tuotanto

Pohjois-Ruotsissa Öjebyn tutkimusasemalla suoritettiin vuosina 1990-2001 maatilamittakaavan tutkimus. Tavoitteena oli kehittää luonnonmukaista elintarvikkeiden tuotantoa painopisteenä maidontuotanto. Projektissa myös verrattiin luonnonmukaista maataloutta tavanomaiseen maatalouteen. Tavoitteena oli aikaansaada kestävä maatalous, joka on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista. Hankkeessa pyrittiin kierrättämään ravinteita maatilalla mahdollimman tarkoin ja järjestämään tarvittava typen täydennys viljelemällä typpeä biologisesti sitovia palkokasveja, fosforihuolto sienijuurten avulla ja kalium maamineraaleista vapautumalla eli ns kierrätysmaatalouden avulla. (lisää…)

Kasvuvoimaa luomuohralle

Tutkimuksessa selvitettiin ohran ravinnehuollon järjestämistä luomuviljelyssä kenttäkokein. Oletuksena oli, että karjattomilla luomutiloilla ohra lannoitetaan pääasiassa viherlannoitusnurmella. (lisää…)

Joulukinkun ekotehokkuus

Tutkimuksessa tarkasteltiin tavanomaisen ja luonnonmukaisen sianlihan tuotannon ekotehokkuutta Etelä-Suomessa ja Tanskassa. Ekotehokkuus tähtää ympäristöä säästävään tuotantoon: vähemmästä pyritään tuottamaan enemmän. Tässä tutkimuksessa ekotehokkuutta mitattiin ekologisen selkärepun ja energia-analyysin avulla: ekologinen selkäreppu ilmaisee hyödykkeen tuottamiseen vaadittujen materiaalipanosten määrän ja energia-analyysi kertoo tuotteen tuottamiseen tarvittavan koko energiamäärän. (lisää…)

Mikä tekee emakosta hyvän emon?

Sikojen hyvinvointiin liittyvässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat hyvän emon tunnusmerkit ja miten ne vaikuttavat porsaiden kasvuun ja eloonjäämiseen. Emakon emo-ominaisuudet ovat jääneet lähes huomioimatta jalostuksessa, sen sijaan porsaskuolleisuutta on pyritty vähentämään muokkaamalla tuotantoympäristöä (mm. porsitushäkin käyttö). (lisää…)

Luomusokeri sopii mehiläisten talviruoaksi

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luomusokerin soveltuvuutta mehiläisten talviruokintaan. Koeruokinnassa käytettiin luomuruokosokeria. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä sataseitsemän yhteiskuntaa kuudelta hunajantuottajalta Itä-Suomen alueelta. (lisää…)