Asiasanat: ilmastonmuutos

Gm-lajikkeet uhkaavat elintarviketurvaa sanovat kehityksen tutkijat

Nykyiset siemenyritykset vähentävät viljelykasvien biodiversiteettiä – ja tällä voi olla vakavia seurauksia elintarvikkeiden tuotannolle ilmaston lämmetessä, sanoivat tutkijat Maailman Siemenkongressissa Roomassa syyskuussa.Tutkijat kansainvälisen ympäristön ja kehityksen tutkimuslaitoksen International Institute of Environment and Development (IIED)- tutkimuslaitoksesta sanovat, että siemenalan suuryritykset voivat syrjäyttää perinteisen kasvinjalostuksen. (lisää…)

ESVY: Luomun mahdollisuudet huomioitava ilmastonmuutoksen torjunnassa

Luonnonmukainen viljely ja siinä käytettyjen menetelmien hyödyntäminen tavanomaisessa viljelyssä tarjoaa varteenotettavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjunnassa, sekä lisää viljelijöiden riippumattomuutta ulkoisista tuotantopanoksista parantaen heidän toimintaedellytyksiään.

Luomun tarjoamien ratkaisujen edistämiseksi luomututkimukseen, -koulutukseen ja -tiedotukseen on panostettava merkittävästi julkisista varoista ja nähtävä sen merkitys niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Näin vaatii Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn yhdistys ESVY vuosikokouksessa 6.11.2009 antamassaan julkilausumassa. (lisää…)

YK:n ilmastokokouksessa syödään luomuruokaa Kööpenhaminassa joulukuussa 2009

Vähintään 65 prosenttia YK:n ilmastokokouksen aikana joulukuussa 2009 ruokaloissa tarjottavasta ruuasta tulee olla luomua, ja mielellään myös reilun kaupan tuotteita. Tämän vaatimuksen on asettanut Tanskan ulkoministeriö ruokapalveluyrityksille, jotka vastaavat 12-15 000 kokouksen osanottajan ruokapalveluista. Osanottajina tulee olemaan 192 maasta sekä aatteellisista järjestöistä ja tiedotusvälineiden edustajia ympäri maailman. (lisää…)

Kirkoilta omat ilmastoteesit

Suomen kirkot ovat laatineet yhteiset ilmastoteesit. Ekumeeniset ilmastoteesit luovutettiin ympäristöministeri Paula Lehtomäelle Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämässä ilmastokokouksessa syyskuussa 2009 Kainuun opistolla Paltamossa. (lisää…)

Pienviljelijät avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – kertoo Grain järjestön Seedling-lehti

Seedling-lehden lokakuun numero keskittyy ilmastokriisin käsittelyyn. Näkökulmana on teollisen maatalouden aliarvioitu rooli sen tuottajana. Globaali ravinnontuotantojärjestelmä kokonaisuutena on yksin vastuussa lähes puolesta maailman kasvihuonekaasujen päästöistä ja siten todellisuudessa merkittävin tekijä ilmastonmuutoksen taustalla. Uusi Seedling-lehden numero myös osoittaa kuinka maatalous voi tulevaisuudessa muuttua tehokkaaksi työkaluksi kriisin lievittämisessä. (lisää…)

Tanskan luomutiloilla kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2025 mennessä

Tanskan Luomuliiton (Ekologisk Landsförening) tavoitteena on vähentää luomutilojen kasvihuonekaasujen päästöjä 100 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Näin todetaan äskettäin julkistetussa järjestön ilmastostrategiassa ”Ilmastostrategia luomumaatalouteen”. Ilmastostrategia on jaettu yhdeksään osa-alueeseen ja toimenpidekokonaisuuteen. Tavoitteena on nostaa Tanskan maatalous ilmastoeliittiin. (lisää…)

Yhdeksän mittaria maapallon kestävyydelle

Typen ja fosforin käyttömäärät pelloille ja päästöt vesiin sekä biologisen monimuotoisuuden väheneminen ovat maapallon kestävyyden mittareita. Näiden mittareiden tiettyjen raja-arvojen ylittäminen uhkaa ihmiskunnan elämää maapallolla. Nämä ovat esimerkkejä 28 kansainvälisesti tunnetun tutkijan esittämistä yhdeksästä maapallon kestävyyden mittarista. (lisää…)

Hellekesiä luvassa – satotasojen ennakoidaan laskevan

Kasvukausien keskilämpötilat tulevat lähivuosikymmeninä nousemaan erityisesti trooppisilla ja puolitrooppisilla alueilla. Kesän lämpöennätyksiä tullaan lyömään usein. Keskilämpötilojen ennakoidaan nousevan noin 3,7 asteella vuosisadan jälkipuoliskolla. Lauhkeilla vyöhykkeillä nykyisin koetut ennätyslämpimät kesät tulevat olemaan tyypillisiä. Kasvukausien kuumuudella tulee olemaan suuria vaikutuksia satotasoihin, viljelijöiden tuloihin ja ruokaturvaan. Nämä amerikkalaistutkijoiden tulokset on julkaistu Science-lehdessä. Vuosien 2006-08 ruokakriisi osoitti, että jo melko pienillä muutoksilla maailman ruokahuollossa voi olla suuria vaikutuksia elintarvikemarkkinoihin ja väestön ruokaturvaan. (lisää…)

Ruoan kasvihuonekaasujen päästölaskuri

Käyttämällä ravinnossa runsaasti oikeanlaisia kasvikunnan tuotteina, luonnonmukaisesti tuotettuna, läheltä hankittuna ja vuodenaika huomioonottaen sekä pakkaamista välttäen voidaan vähentää henkilökohtaista kasvihuonepäästöjen selkäreppua.

Brittiläisen Carbon Footprint –sivuston laskurilla kuluttaja voi laskea kätevästi mm. asumisen, liikenteen, ja syömisen kasvihuonekaasujen päästöt. Laskeminen tehdään valitsemalla jokaiseen kohtaan neljästä vaihtoehdosta omaa käyttäytymistä parhaiten kuvaava vaihtoehto. Ohjelma tekee sitten laskutoimitukset. (lisää…)