Asiasanat: kauppa

Luomusikatilalla eläinten hyvinvointi Ruotsin huippua

Ruotsin osuuskauppa Coop:n vuosittain jaettava 10 000 euron Änglamark-palkinnon saajaksi valittiin tänä vuonna Maria ja Anders Engvallin Forsan tila. Kilpailun teemana oli tänä vuonna eläinten hyvinvointi maataloudessa.  Ehdokkaita kilpailussa oli 126, joista 12 valittiin loppukilpailuun.
(lisää…)

Hyvinsyöjä ajattelee sekä itseään että ympäristöään

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Sre Hyvinsyöjä-kampanjan vastuullisten ruokavalintojen tekemiseksi.  Hyvinsyöjiin liittynyt saa keinot vaatia koko ruokaketjulta enemmän – muun muassa tietoa ruoan alkuperästä. Hyvinsyöjä voi valinnoillaan ja vaatimuksillaan muuttaa maailmaa mausta tinkimättä. Luomu on arvovalinta hyvinsyöjän ruokalautaselle. (lisää…)

Luomuketju – malli ketjun toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta

Kestävä ruuan tuotanto kiinnostaa yhä enemmän kuluttajia, tarjontaketjun toimijoita ja muita sidosryhmiä. Yhtenä osoituksena tästä on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden (luomutuotteiden) kasvanut kysyntä ja tarjonta. Luomutuotteiden osuus ruuan kokonaismarkkinasta on kuitenkin toistaiseksi pieni, erityisesti Suomessa, jossa luomutuotteiden osuus on vain noin prosentti ruuan kokonaismarkkinasta. (lisää…)

Marja Riitta Kottila väittelee 27.8.2010

MMM Marja-Riitta Kottila väittelee 27.8.2010 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Understanding the organic chain – The framework of the interaction between the actors in organic chains in relation to ecological modernisation of food production ” (Luomuketju – malli ketjun toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ruuan tuotannon ekologisen modernisaation näkökulmasta). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Luentosali B2, Latokartanonkaari 7-9. (lisää…)

Mikkeli näyttää esimerkkiä kestävissä elintarvikehankinnoissa

Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun- ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa.

Kaikkiaan 64 Mikkelin seudun keittiöitä saa seinälleen Portaat luomun -diplomin; näistä 9 keittiötä on portaalla 3 ja loput portaalla 2. Yhteensä näissä keittiössä valmistetaan päivittäin noin 8 600 ateriaa. (lisää…)

Joka neljännessä julkisessa ruokapalvelussa strategisia tavoitteita

Joka neljäs ruokapalvelun toimija asettaa ruokapalveluille strategisia tavoitteita tai elintarvikkeille laatulinjauksia. Maa- ja metsätalousministeriön Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Sre tuotti julkisen sektorin elintarvikkeiden hankintoja koskevan sähköisen kyselyn ruokapalvelupäälliköille keväällä 2010 koskien vuoden 2009 ostoja.
(lisää…)

Ruotsi edelläkävijänä tuotteiden ilmastomerkinnässä

Ruotsissa saadaan markkinoille ensimmäiset ilmastomerkityt tuotteet. Tukholmassa 15. kesäkuuta pidetyssä seminaarissa julkistettiin ilmastomerkinnän säännöt ja ensimmäiset merkityt tuotteet. Päämääränä on kehittää sertifiointijärjestelmä, jonka perusteella elintarvikeketju voi tehdä ruoantuotannon ilmastovaikutuksia vähentäviä toimenpiteitä.

(lisää…)

EU-komission lakiesitys gmo-viljelystä huolestuttaa luomualaa

Luomuala pelkää Euroopan komission valmistelevan gmo-lakimuutoksen vaarantavan luomutuotannon gmo-vapauden ja uhkaavan käytännössä kuluttajien oikeutta gmo-vapaaseen ruokaan. Kyselytutkimusten mukaan Euroopan ja Suomen kansalaisten enemmistö ei halua muuntogeenistä ruokaa tai maataloutta. (lisää…)

IFOAM EU-ryhmältä opas uuden EU-luomulogon käyttöön

IFOAM EU ryhmä julkaisi kesäkuussa oman oppaan EU luomumerkin käytöstä a dossier on the new EU organic logo: „10 Questions and Answers to the new organic production logo of the European Union”. Opas tarjoaa tietoa ja soveltamisohjeita heinäkuun alussa käyttöön tulevan uuden EU:n luomumerkin käytölle. Oppaassa käydään läpi 10 keskeistä kysymystä uuden luomumerkin käytöstä.

Lisätietoja IFOAM-ryhmän sivustolla

 „10 Questions and Answers to the new organic production logo of the European Union”.

 Teksti: Jukka Rajala

EU:n uusi luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010

Pakatut luomuelintarvikkeet tunnistaa jatkossa lehtimerkistä. EU:n luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010, mutta sitä voidaan käyttää aikaisemminkin. Myös tuttua aurinkomerkkiä voidaan käyttää jatkossakin lehtimerkin lisäksi.

Lehtimerkki, tunnusnumero ja raaka-aineiden alkuperäalue tulee olla pakatuissa elintarvikkeissa
Kaikissa luomutuotteissa on oltava valvovan viranomaisen tunnusnumero. Valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa on oltava myös EU:n uusi luomumerkki. Sille ei erikseen myönnetä käyttöoikeutta vaan sitä käytetään asetuksen määräämällä tavalla. (lisää…)