Asiasanat: laatu

Marjojen ja maan laatu luomu- ja tavanomaisessa mansikanviljelyssä

Luomuna ja tavanomaisesti mansikkaa viljelevien tilojen ja satojen vertailu osoitti, että luomumansikat olivat maukkaampia, ravitsevampia ja maa oli viljavampaa sekä monimuotoisuus maassa oli tavanomaista suurempi. Tutkimus tehtiin Washingtonin valtionyliopistossa vertailemalla 13 luomu- ja tavanomaista Kaliforniassa mansikkaa viljelevää tilaa toisiinsa. (lisää…)

Luomuelintarvikkeet laadukas valinta – tutkimus Ranskasta

LuomuannosRanskan Elintarviketurvallisuusviraston raportti osoittaa, että luomuelintarvikkeet ovat laadukkaampia ja sisältävät vähemmän torjunta-ainejäämiä ja nitraattia. Raportin mukaan esimerkiksi nitraatin on osoitettu aiheuttavan terveydellisiä haittoja kuten diabetesta ja Alzheimerin tautia. Luomutuoretuotteiden kuiva-ainepitoisuus on tavanomaisia tuotteita korkeampi ja ravintoainetiheys suurempi. Tulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen, jonka tekoon osallistui 50 ranskalaista asiantuntijaa eri sektoreilta. Ryhmän yhdessä hyväksymä laaja loppuraportti julkaistiin ranskaksi. Tämän raportin pohjalta on julkaistu asiantuntijatarkastettu artikkeli Agronomy for Sustainable Development-tiedelehdessä. (lisää…)

Hullun lehmän tauti voi levitä lannan kautta

Tutkijat ovat nyt havainneet, että hullun lehmän tauti voi levitä sairaasta peurasta lannan välityksellä. Tämä merkittävä havainto tulee hallitsemaan keskustelua siitä kuinka kuolettava aivosairaus leviää hirvieläinten, nautojen ja lampaiden välillä. (lisää…)

Terveellisesti elävien muisti toimii vielä kuusikymppisenäkin

Terveelliset elämäntavat omaksuneiden nelikymppisten muisti pysyy hyvänä paljon todennäköisemmin kuin epäterveellistä elämää viettävien. American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella pää pysyy terävänä savuttomilla, alkoholia enintään kohtuullisesti käyttävillä, hedelmiä ja vihanneksia suosivilla ja liikuntaa harrastavilla. (lisää…)

Soil Associationin vastine FSA:n tutkimukseen

Soil Association on pettynyt FSA:n julkaisemassa tutkimuksessa tehtyihin johtopäätöksiin. Tutkimus torjui miltei kaikki luomu- ja tavanomaisten tuotteiden ravitsemuksellisia eroja käsittelevät tutkimukset. Perusteena useiden tutkimusten rajaamiselle kirjallisuustutkimuksen ulkopuolelle oli se, että ne eivät täyttäneet tutkimusryhmän asettamia kriteereitä.Vaikka tutkijat sanovat, että löydetyt erot eivät ole tärkeitä, koska tällaisia tutkimuksia on niin vähän, he kuitenkin raportoivat useita merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa: Tavanomaisissa tuotteissa oli enemmän typpeä. Luomuelintarvikkeissa oli enemmän beta-karoteenia, flavonoideja, kuparia, magnesiumia, fosforia, natriumia, rikkiä, sinkkiä ja fenoliyhdisteitä.Luomueläintuotteissa oli tutkimuksen mukaan enemmän moni-tyydyttämättömiä rasvahappoja. (lisää…)

Organic Centerin vastine FSA:n tutkimukseen

FSA:n kirjallisuustutkimus luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden eroista terveellisyydessä perustuu kyseenalaisiin rajauksiin ja osin vanhentuneisiin menetelmiin, sanoo USA:n Maatalousakatemian entinen tutkimusjohtaja Charles Benbrook työryhmineen FSA:n tutkimuksen vastineessa. Lontoon tutkimusryhmä löysi tilastollisesti merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden välillä kolmessa ryhmässä kolmestatoista. (lisää…)

FSA: Luomutuotteiden terveyshyödyistä ei selkeää näyttöä

Erot luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa ravitsemuksen kannalta ovat pieniä ja luomutuotteiden terveyshyödyistä ei löytynyt selkeää näyttöä. Näin todetaan yli 50 tutkimusta käsittävässä kirjallisuustutkimuksessa, joka on tehty Isossa Britanniassa. Tutkimuksen teki London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ja sen tilasi ja rahoitti Food Standard Agency FSA.162 tutkimuksesta (137 kasvituote- ja 25 eläintuotetutkimusta) 55 kelpuutettiin lopulliseen tutkimukseen niiden tutkimuksellisen laadun perusteella.Tuotteiden koostumuksessa keskityttiin yleisimmin analysoituihin aineisiin. Koostumusanalyysi jaettiin 11 koostumusryhmään. Tavanomaisissa tuotteissa oli merkittävästi enemmän typpeä ja luomutuotteissa on merkittävästi enemmän fosforia ja titrattavaa happamuutta. Muissa 8 ryhmässä ei todettu merkittäviä eroja tuotantomenetelmien välillä. (lisää…)

Antibioottiresistenssiä luomusiipikarjoissa tavanomaista vähemmän

Luonnonmukaisesti tuotetut kananmunat ja siipikarja ei sisällä tavanomaista enempää mikrobeja. Luomutuotetut tuotteet sisältävät sitä vastoin merkittävästi vähemmän antibiooteille resistenttejä mikrobeja. Tämä on luomusiipikarjoista saatavien elintarvikkeiden selkeä etu kuluttajille. Tähän tulokseen on tultu Muenchenin yliopiston kotieläinhygienian laitoksen tutkimuksissa. Yliopiston eläinlääkärit tutkivat kymmenen luomutilaa ja kymmenen tavanomaista tilaa neljästi neljän kuukauden välein.

(lisää…)