Asiasanat: laatu

Luomumaidossa enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja

Luomumaito sisältää tavanomaista maitoa enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja. Tämä käy selville Glasgow´n yliopistossa Skotlannissa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkijat keräsivät vuoden ajan maitonäytteitä 17 luomutilalta ja 19 tavanomaista maitoa tuottavalta tilalta.

Analyysitulosten mukaan luomumaito sisältää 68 prosenttia enemmän omega-3-rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotettua maito. Lisäksi luomumaidossa omega-3-rasvahappojen suhde linolihappoihin on tavanomaista maitoa edullisempi. (lisää…)

Luomutuotteet laadukkaampia, kertoo FIBL:n julkaisu

Ei torjunta-ainejäämiä, parempi maku, terveellisempiä meille ja parempia ympäristölle. Nämä ovat useimmin kuluttajien mainitsemia esimerkkejä luomutuotteiden paremmasta laadusta. Synteettisten torjunta-aineiden ja helppoliukoisten väkilannoitteiden asemesta luomuviljelijät käyttävät ekologisia menetelmiä kasvinsuojelumenetelmiä ja eloperäistä lannoitusta. Erilaisten menetelmien käytön tuotannossa ja jalostuksessa voidaan olettaa johtavan tuotteiden laatueroihin eri viljelymenetelmien välillä. Luomutuotteiden laatua ja turvallisuutta tarkastellaan Sveitsin luomututkimuslaitos FIBL:in äskettäin julkaisemassa kirjasessa. (lisää…)

Luomumaidon terveellisyys tulisi tuoda ravitsemusneuvonnassa esiin, esittävät brittitutkijat

Luomumaidon terveelliset ominaisuudet tulisi tuoda ravitsemus-neuvonnassa esiin, esittää tutkijaryhmä Britannian Elintarvikevirastolle tekemässään esityksessä.

14 kansanterveystutkijaa ja eläinlääkäriä on jättänyt luomumaidon terveellisyyttä koskevan esityksensä Elintarvikevirastolle. Tutkimusnäytöt luomumaidon korkeammasta omega-3-rasvahappojen määristä ovat riittävän selkeitä. Britanniassa Glasgow´n yliopistossa tehtyjen tutkimusten perusteella luomumaito sisältää 68 % tavanomaista maitoa enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja. Tulokset ovat samansuuntaisia jo aikaisemmin tehdyn mm Aberdeen yliopiston tutkimuksen kanssa. (lisää…)

Luomusalaatti yhtä turvallista kuin tavanomainenkin

Luomusalaatin mikrobiologinen laatu oli yhtä hyvä sekä tavanomaisin että luomumenetelmin viljelyissä salaateissa, osoittaa Saksassa Bonnin yliopistossa tehdyt tutkimukset. Erilaisten lannoitusten vaikutusta tutkittiin salaatin kokonaisbakteerien ja Coliformien bakteerien määriin sekä Salmonellan ja Enterobakteerien määriin. Karjanlannalla lannoitetut salaatit eivät sisältäneet merkittävästi enempää bakteereita verrattuna väkilannoitukseen ja nokkoskäytteeseen. Eloperäisen lannoituksen maahan muokkaamisella ei myöskään ollut selvää vaikutusta mikrobiologiseen laatuun. (lisää…)

Sairaalat siirtymässä laajalti luomuruokaan USAssa

Sairaaloiden yhteinen hankintaorganisaatio ja luomutukkuliike ovat solmineet yli 2000 sairaalaa koskevan luomuruuan hankintasopimuksen.

Terveydenhoitoalan kiinnostus kasvanut terveellistä ja ympäristöystävällistä ruokaa kohtaan. Sopimus heijastaa terveydenhoitoalan kasvavaa tietoisuutta terveydenhoidon vaikutuksista nykyiseen laaja-alaiseen teolliseen maatalouteen.

Terveydenhoidon aiheuttamia ympäristövaikutuksia pyritään nyt konkreettisin toimin vähentämään. (lisää…)

Laidunrehulla tuotettu maito ja liha parempaa terveydelle ja ympäristölle

Laitumella kasvaneiden eläinten liha ja maito ovat terveellisempiä ihmiselle ja parempia ympäristölle ja eläinten hyvinvoinnille, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus.

Laitumella tuotettujen eläinten tuotteissa on enemmän omega 3-rasvahappoja, ravinteiden päästöt ympäristöön jäävät pienemmiksi ja eläimet voivat paremmin, koska ne saavat liikuntaa ja auringonvaloa. Parempi lannan hyödyntäminen vähentää myös uusiutumattomien raaka-aineiden kulutusta. (lisää…)

Torjunta-ainejäämät haitallisempia lapsille kuin aikaisemmin uskottu

Imeväisikäisten ja pienille lasten altistuminen kemiallisten torjunta-aineiden ja muovien jäämille voivat lisätä syövän riskiä myöhemmällä iällä.

Alhaiset pitoisuudet kemikaalijäämiä voivat vaikuttaa sikiön kehitykseen ja lisätä myöhemmällä iällä puhkeavan syövän riskiä. Nämä tulokset on saatu Liverpoolin yliopistosta tehdyissä tutkimuksissa. Luomuruoka on lapsille turvallisin vaihtoehto. (lisää…)