Asiasanat: lainsäädäntö

Luomuliitto: Valkuaisrehuntuotantoa täytyy kehittää

EU:n komission mukaan luonnonmukaisessa siipikarjan ja siantuotannossa saa edelleen käyttää viisi prosenttia tavanomaista rehua. Voimassa olevan EU:n luomuasetuksen mukaan sikojen ja siipikarjan maatalousalkuperäisten rehujen tulee 100 %:sesti olla luonnonmukaisesti tuotettuja.

Komissio päätti kuitenkin pitää voimassa tähän asti voimassa olleen poikkeuksen. EU-asetusta on tarkoitus muuttaa maaliskuussa 2012 siten, että 5 % tavanomaista rehua voi edelleen käyttää yksimahaisten kotieläinten ruokinnassa. Asetus tulisi takautuvasti voimaan vuoden 2012 alusta. (lisää…)

Luomuliitto vaatii suoramyynnin mahdollistamista

Valtioneuvosto hyväksyi 8.12. asetuksen elintarvikevalvonnan kansallisista järjestelyistä. Tuleva asetus ei ole tuomassa helpotuksia elintarvikkeiden pienimuotoiselle jatkojalostukselle ja myynnille.

– Luomuliitto ja MTK:n luomuvaliokunta vaativat asetuksen uutta käsittelyä ja parempaa valmistelua, toteavat Luomuliiton edunvalvontavastaava Jukka Lassila ja MTK:n luomuvaliokunnan puheenjohtaja Arto Hanelius.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin toimintaedellytyksiä lainsäädännöllisin keinoin. Nyt suunnitellut uudistukset vesittävät hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet luomu- ja lähiruoan tuotannon kääntämisestä vahvaan nousuun, toteaa Lassila. (lisää…)

Miljoonan EU-kansalaisen lakialoite gm-kasvien kieltämiseksi luovutettiin

Kaikkien aikojen ensimmäinen EU-kansalaisten aloite ojennettiin tänään Euroopan komissiolle. Miljoona EU-kansalaista allekirjoitti vetoomukseen, joka vaatii, että geenimuunneltujen kasvien hyväksymistä lykätään.
Tämä tarkoittaa Lissabonin sopimuksen mukaan, että komission täytyy antaa esitys, miten asiasta säädetään lailla. Vaihtoehtona ei ole jättää huomiotta miljoonan kansalaisen ääntä. (lisää…)

Bayer myöntää: gm-sekoittuminen on hallitsematonta

Lääke- ja torjunta-ainevalmistaja Bayer AG on myöntänyt, että ei ole olemassa mitään keinoa pysäyttää hallitsematonta sen jalostamien gm-lajikkeiden leviämistä.

”Parhaat käytännötkään” eivät voi taata rinnakkaiseloa, sanoi yhtiön johtava asianajaja joulukuussa 2009 käydyssä oikeudenkäynnissä. (lisää…)

Neuvoa antava luomukomitea nimitetty EU:hun

EU komissio on nimittänyt luonnonmukaista tuotantoa varten pysyvän teknisen asiantuntijakomitean syyskuun lopulla 2010. Varsinaiseen komiteaan nimettiin 13 jäsentä, jotka edustavat luomun eri sektoreita ja eri jäsenvaltioita. Lisäksi nimettiin 33 asiantuntijaa varalle.

Päätös suomeksi

Mistä saan raaka-aineita luomukarjalanpiirakan valmistamiseen?

Kysymys: Voiko karjalanpiirakkaa kutsua luomupiirakaksi, jos sen valmistamisessa käytettävä voi ei ole luomua? Mistä saan raaka-aineita kuten luomuvoita ja luomuriisiä luomukarjalanpiirakan valmistamiseen?

Vastaus:
Luonnonmukaiseen tuotantotapaan saa viitata tuotteen nimessä, jos vähintään 95 % tuotteen maatalousperäisistä ainesosista on luonnonmukaisesti tuotettuja. 5% raaka-aineista saa siis olla tavanomaisesti tuotettua, mutta kuitenkin vastattava luonnonmukaista tuotantoa ja jalostusta koskevien ohjeiden liitteen 6 mukaista listaa sallituista tavanomaisista raaka-aineista. Voi ei kuulu tälle listalle, ja sen on aina oltava luomulaatua, mikäli haluaa viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan karjalanpiirakan nimessä.

Uudesta luomuasetuksesta nk. 70 % sääntö on poistettu, mikä mahdollistaa jatkossa määrältään vähäistenkin luomuainesosien ilmoittamisen ainesosaluettelossa. Viittaukset luonnonmukaiseen tuotantomenetelmään saa ainesosaluettelossa esittää ainoastaan sellaisten ainesosien yhteydessä, jotka ovat luonnonmukaisia. Tällöin luomuainesosien kokonaisprosenttiosuus maatalousperäisten ainesosien kokonaismäärästä on ilmoitettava.

Eli: mikäli voita ei saada luomuna, niin sitten myyntinimenä ei voi käyttää ”Luomukarjalanpiirakka”, mutta muutoin karjalanpiirakan ainesosaluettelossa voidaan vapaasti viitata niiden raaka-aineiden osalta luonnonmukaiseen tuotantoon (esim. luomuruis), jotka ovat luomua.

Pirkka-tuoteperheessä näyttäisi olevan Pirkka Luomu Mainio rasvaseoslevite 75 % (400 g). Pakkauskoko ei tietysti ole soveltuva teollisen mittakaavan toimintaan eikä kyseessä ole ”puhdas voi”, mutta mikäli kyseessä on suhteellisen pienet tuotantosarjat/käsinleivotut piirakat, voi tästäkin olla apua.

Riisiä on saatavana luomuna luomutuotteiden maahantuojilta.

Kysymykseen vastasi: Marjo Särkkä-Tirkkonen, Erikoissuunnittelija, ETM, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

 

Lakiesitys muuntogeenisestä kasvintuotannosta eduskunnan käsittelyyn

Valtioneuvosto on hyväksynyt lakiesityksen muuntogeenisestä kasvintuotannosta. Euroopan unionin yhteisölainsäädännön mukaan kaikissa jäsenmaissa saa viljellä Euroopan komission hyväksymiä muuntogeenisiä lajikkeita. Muuntogeenisten lajikkeiden turvallisuuteen, terveydellisiin vaikutuksiin tai ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset ratkaistaan EU:n tasolla ennen viljelyluvan myöntämistä. (lisää…)

Vanhat lajikkeet säilyvät myynnissä Ruotsissa

Viljelyssä olleita lajikkeita voidaan edelleenkin pitää lajikeluettelossa ja markkinoida jatkossakin. Siemenkauppaa koskevaa lakia muutettiin tältä osin Ruotsissa 1.7.2009. Lajikeluettelo on luettelo lajikkeista, joita saadaan markkinoida ja myydä. Lainmuutoksen myötä vanhat, viljelyssä olleet peltokasvien lajikkeet voidaan pitää lajikeluettelossa huomattavasti aikaisempaa helpommin. (lisää…)

IAASTD:lta uusi vihreämpi maatalouden vallankumous

Kun elintarvikkeiden hinnat kohoavat ja miljoonat kärsivät nälkää, asiantuntijat maailman eri puolilta esittivät hallitusten välisessä IAASTD:n kokouksessa uuden tavan varmistaa elintarvikkeiden saatavuus. Raportti on suuri suunnan muutos tähänastiseen maatalouden kehittämiseen. (lisää…)

Ketä palvelee luomusiementen sertifioinnin käytännöt?

Luomusiementen hallinta on luisumassa kansainvälisten suuryritysten käsiin. Seurauksena on muutamien harvojen yleislajikkeiden käyttöpakko luomutuotannossa. Luomusiementen sertifiointisäädökset lyövät korvalle luomun tärkeitä tavoitteita kuten geneettisen biodiversiteetin suojelua ja hyvin paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden lajikkeiden käyttöä. Näin väittää kansainvälinen GRAIN-järjestö tammikuussa 2008 julkaisemassaan raportissa luomusiementen nykyisen sertifiointipolitiikan todennäköisistä seurannaisvaikutuksista. (lisää…)