Asiasanat: lainsäädäntö

Kanadan luomuviljelijät hakevat oikeutta gm-rapsivahingoista

Luomuviljelijät Kanadassa peräävät oikeuksiaan tuottaa luonnonmukaisesti myös rapsia. Luomurapsin viljely on käynyt käytännössä mahdottomaksi, koska gm-rapsi on saastuttanut pellot ja vaikka puhdasta siementä saisikin, niin sekoittumisriski on liian suuri, jotta luomuviljelijä voisi sen ottaa. Gm-rapsin siitepöly kulkeutuu tuulen mukana jopa kilometrien päästä myös luomupelloille. (lisää…)

VaihtoehtoNobelin rauhanpalkinto kanadalaisviljelijä Schmeiserille

Percy SchmeiserVuoden 2007 Right Livelihood Award palkinto –vaihtoehto Nobelin rauhanpalkinto – on myönnetty kanadalaiselle viljelijäpariskunta Percy ja Louise Schmeiserille. Ruotsalainen palkintoraati valitsi heidät, koska he ovat herättäneet maailman huomaamaan ne vaarat, joita voi aiheutua viljelijöille ja luonnon monimuotoisuudelle kaikkialla, missä gm-yhtiöt saavat kasvavaa jalansijaa ja markkinoivat gm-tuotteitaan aggressiivisesti. Raati palkitsi Schmeiserit heidän rohkeudestaan taistelussa luonnon monimuotoisuuden ja viljelijöiden oikeuksien puolesta, ja siitä että hän on kyseenalaistanut nykyisten patenttilakien ympäristöllisen ja moraalisen vääristymisen. (lisää…)

Järjestöt: siemenet säilytettävä puhtaina gm-aineksesta

Siemenet tulee säilyttää vapaina gm-aineksesta sekä tavanomaisessa että luomuviljelyssä. Näin vaativat 300 järjestöä EU:n ympäristökomissaari Dimasille toukuussa jättämässään kirjeessä ja kansalaisadressissa. Pelastakaa siemenemme Save our seeds -kansalaisadressin allekirjoitti 250 000 EU-kansalaista. (lisää…)

Vanhojen lajikkeiden siementen markkinoinnista tuomio Ranskassa

Ei-sertifoituja siemeniä markkinoinut Kokopelli-yhdistys tuomittiin maksamaan 17 130 euron sakot Ranskassa joulukuussa pidetyssä oikeudenkäynnissä. Kokopelli-yhdistys myy luonnonmukaisesti tuotettuja vanhojen vihannes- ja kukkalajikkeiden siemeniä. Oikeus totesi yhdistyksen puheenjohtajan syyllistyneen ei-hyväksyttyjen siementen tuomiseen markkinoille. Kokopelli –yhdistykseen kuuluu 5500 jäsentä. Noin tusina siementuottajaa tuottavat noin 2000 eri vihannes- ja kukkalajikkeen siemeniä. (lisää…)

Puola kielsi gm-kasvit

 EU Komissio on hyväksynyt Puolan ristiriitoja herättäneen EU:n hyväksymät 16 muuntogeenistä maissilajiketta kieltävän lain. Laki kieltää myös satojen muiden maissilajikkeiden viljelyn Puolassa. Puolan päätös on lain kriitikoiden mielestä vastoin WTO:n linjausta.

 Puola teki kuitenkin kieltopäätöksen vuodelta 2002 olevan EU:n viljelydirektiivin perusteella, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää olosuhteisiin sopimattomien lajikkeiden viljely alueellaan. Nyt kielletyt lajikkeet ovat Puolan olosuhteisiin liian myöhäisiä. Puola kumosi aikaisemman gm-kasvien viljelykiellon ennen maan liittymistä EU:hun vuonna 2004.

 Puolassa pelätään gm-lajikkeiden sekoittumista tavanomaisten lajikkeiden kanssa, koska erilläänpito on erittäin vaikeaa Puolan maatalouden rakenteesta johtuen. Puolan imagoa ympäristöystävällisenä maana halutaan näin myös vahvistaa. Puolan presidentti on vahvistanut lain.

 http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=67593-gm-commission-poland

 24.5.2006 Teksti: Jukka Rajala

EU:n luomuasetusluonnos ministerineuvoston käsittelyyn

EU komission esitys EU:n luomuasetuksen uudistamiseksi on annettu ministerineuvoston käsittelyyn tammikuun 6.pv kokouksessa. Uusi ehdotus koskee luonnonmukaista tuotantoa, eikä pelkästään pakkausmerkintöjä. Ehdotus ei koske aterioiden valmistusta ja myyntiä loppukuluttajalle suurkeittiöissä. (lisää…)