Asiasanat: luomun kehittäminen

Satakunnassa olisi paljon luomupotentiaalia

Satakunta on vahva ruokamaakunta, joka kuitenkin sijoittuu vielä heikosti luomutilastoissa. Maakunnan maatiloista 4,1 % on luomutiloja ja pelloista 4,8 % luomua, kun koko maan vastaavat keskiarvoluvut ovat 7 % ja 9 %. Yleisen suuntauksen mukaisesti luomu on lisääntynyt tänä vuonna Satakunnassakin, mutta kasvupotentiaalia on yhä reippaasti. (lisää…)

MMM: Luomulakia valmistellaan vastaamaan luomutuotannon nopeaan kasvuun

Luomutuotannon ja luomutilojen määrän nopea kasvu vaatii uudistuksia muun muassa valvonnassa. Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla uusi toimeenpanolaki, jonka tavoitteena on tukea parhaalla mahdollisella tavalla hallituksen luomuohjelman kasvutavoitteita. Lakiuudistuksen valmistelun yhteydessä on teetetty ja parhaillaan tehdään lisää selvityksiä luomuvalvonnan järjestämisestä. Hallituksen esitys luomulaista pyritään saamaan lausunnoille ensi vuoden syksyllä. (lisää…)

Pro Luomun hallitus uudistui

Pro Luomu ry:n syyskokous pidettiin Lahdessa maanantaina 19.11.2012. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Alarotu/SOK jatkamaan puheenjohtajana myös seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma sekä hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä uudet jäsenmaksut. (lisää…)

Luomuvalvontaa esitetään yksityistettäväksi tai siirrettäväksi Eviraan

Luomuvalvontajärjestelmää ollaan uudistamassa. Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvitysmies Sampsa Heinonen ehdottaa, että maataloustuotannon luomuvalvonta joko siirretään ELY-keskuksilta Eviran hoidettavaksi tai yksityistetään. Uudelleenjärjestelyn taustalla on suomalaisen luomutuotannon ripeä kasvu samaan aikaan, kun valtio on supistamassa luomuvalvontaa nykyisin hoitavien ELY-keskusten henkilöstöä ja rahoitusta. (lisää…)

Luomua lautaselle –seminaarissa pohdittiin vuorovaikutuksen voimalla luomun käytön tilaa julkisissa ruokapalveluissa

Maa- ja metsätalousministeriön, Suomen Luomutukku Oy:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun rahoittaman Luomua lautaselle – luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin -hankkeen päätösseminaari 1.11.2012 keräsi paikalle kolmekymmentä luomutoimijaa ja luomutoiminnasta kiinnostunutta Uudenmaan alueelta. Seminaarissa pohdittiin luomun käytön nykytilaa julkisissa ruokapalveluissa ja luomun käyttöönottoon liittyvien haasteiden havaittuja ratkaisumahdollisuuksia. Tiiviin kolmetuntisen aikana kuultiin viisi asiantuntijapuheenvuoroa luomun jatkojalostukseen, valmistukseen, tukkutoimintaan ja julkisen ruokapalvelun tarpeisiin liittyen. Yhteinen, kantava mielipide oli, että yhteistyötä lisäämällä voidaan luomun prosessiketjuun tuottajalta loppukäyttäjälle saada lisää varmuutta ja kannattavuutta eri toimijaosapuolten edun mukaisesti. (lisää…)

HY & MTT: Luomuinstituutti perustettu – keskuspaikka Mikkelissä

Helsingin yliopisto (HY) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ovat perustaneet Luominstituutin allekirjoittamalla sitä koskevan yhteistyösopimuksen. Luomuinstituutti toimii johdettuna verkostona, jonka keskuspaikka on Mikkelissä.

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa tutkimuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin. Tutkimus on monitieteistä ja kohdistuu koko elintarvikeketjuun. Luomuinstituutti harjoittaa myös koulutus- ja kehittämistoimintaa. (lisää…)

Luomututkimusseminaarissa toteutuivat avoimuus, kriittisyys ja yhteistyö

Mikkelissä järjestettiin 1.-2. marraskuuta kansainvälinen tieteellinen seminaari, Scientific Seminar on Organic Food 2012. Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Seminaariin saapui 71 osallistujaa ja lisäksi ryhmä opiskelijoita. Seminaarin päätteeksi tutustuttiin luomuruoan tuotantoon Juvalla, missä vierailtiin Juvan luomumeijerissä, Kruunuherkun ruokatehtaassa ja Wehmaan kartanossa. (lisää…)

Pro Luomu ry: Luomu matkaa hitaasti kuntien ruokapalveluihin

Luomutuotteiden heikko saatavuus on suurin hidaste kuntien ruokapalveluiden luomutarjonnan lisääntymiselle. Sen sijaan luomun hinta ei ole niin suuri este julkisille keittiöille kuin monesti ajatellaan: kun sopiva luomuraaka-aine löytyy, siitä ollaan valmiit maksamaan hieman tavanomaista enemmän. (lisää…)

Pro Luomu ry: Luomutuotanto on lisääntynyt eniten Etelä-Pohjanmaalla

Luomutuotanto on kasvanut tänä vuonna reippaasti koko Suomessa, mutta suhteellisesti eniten Etelä-Pohjanmaalla. Luomutilojen määrä lakeuksilla on lisääntynyt tänä vuonna 16 % ja luomupeltoala laajentunut peräti 20 %. Etelä-Pohjanmaalla on nyt yhteensä 362 luomutilaa ja luomupeltoa 18 500 hehtaaria.

Kovat kasvuluvut selittyvät osin maakunnan matalalla lähtötasolla: tähän asti luomu on ollut lakeuksilla melko harvinaista. Nyt luomutilojen osuus Etelä-Pohjanmaan kaikista maatiloista on noussut 5,4 %:iin ja peltoalasta 7,4 %:iin, mutta koko maan keskiarvoista (7 % ja 9 %) ollaan yhä hieman jäljessä. (lisää…)

Seminaari luomun luotettavuuden takaamisesta

Hollannin Amersfoortissa järjestettiin 3.10.2012 seminaari teemalla ”Organic Integrity”Järjestäjinä toimivat Hollanin luomuvalmistajien yhdistys VBP ja AFI eli Anti Fraud Initiative. Seminaari pureutui suoraan luomun luotettavuuden ja uskottavuuden ytimeen. Suomalaisessakin luomukeskustelussa sivutaan usein luomun luotettavuuteen liittyviä ongelmia varsinkin tuontituotteiden osalta. Mitä kauempaa luomutuote tulee, sitä suurempi on epäilys, voiko tuote oikeasti olla luomua. Varsinaista asiapohjaa epäilyillä ei useinkaan ole vaan keskustelu tuntuu ikävällä tavalla perustuvan ”siellä” olevien toimijoiden luotettavuuden  kyseenalaistamiseen. (lisää…)