Asiasanat: luomun kehittäminen

Neuvoja luomuun siirtymiseen

Tänä vuonna Suomeen on saatu ennätysmäärä uusia luomutiloja ja luomuneuvonta onkin ison haasteen edessä: miten taataan neuvontaa kaikille halukkaille? Luomuliiton vasta alkaneesta mentor-toiminnasta toivotaan osaltaan helpotusta asiaan.

Maataloustuotannon luomuvalvontaan on tänä vuonna liittynyt 365 luomutilaa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna 2000-luvulla. Tänä vuonna eläintuotannon luomuvalvontaan on hakenut jo noin 115 eläintilaa, mikä on lähes yhtä paljon kuin kolmena edellisenä vuotena yhteensä. Suomessa on nyt noin 4 300 luomuviljelijää. (lisää…)

14.11. Luomupäivä: Uutta tuotantoon!

Valtakunnallinen Luomupäivä Tampereella nostaa puheenvuoroissa esiin uusia keksintöjä luomutuotannossa. Luomuliitto palkitsee Vuoden Luomuyrittäjän ja Pirkanmaan luomuyhdistys Vuoden Luomukeksinnön.

Luomutuotanto vaatii paljon erityisosaamista. Luomupäivässä Tampere-talolla luomutuottajat kertovat onnistumisista ja yhdessä keskustellaan haasteista. Luomun kysyntä on suurta ja ennätysmäärä uusia maatiloja siirtyi luomuun tänä vuonna. (lisää…)

Luomuviikon LuomuRokkaa-tapahtuma onnistui hyvin Etelä-Savossa

Etelä-Savossa syötiin torstaina 4.10 tiettävästi Suomen suurin määrä luomuruokaa yhden päivän aikana. Ruokailuun osallistui kaikkiaan 12 000 ihmistä. Idean äiti Mari Järvenmäki Mikkelin ammattikorkeakoulusta oli hyvin tyytyväinen monen eri tahon yhteistyönä toteutettuun Luomuviikon tempaukseen. (lisää…)

Hyvän ruoan marssit: Lisää luomua

19.9. järjestetyissä Hyvän ruoan marsseissa vaadittiin reilumpaa ruoantuotantoa ja lisää luomua. Marssiin osallistui satapäinen joukko Helsingissä ja yhteensä valtava määrä tuottajia ja kuluttajia ympäri Eurooppaa olleissa tapahtumissa. Päätapahtuma oli EU-komission lähellä Brysselissä, jossa tehdään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen linjaukset.

– Viimeisen 50 vuoden Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka on aiheuttanut tuotannon yksipuolistamista ja keskittämistä yhä teollismaisempiin yksiköihin. Harjoitettu politiikka on hyödyttänyt etupäässä muutamia kansainvälisiä suuryrityksiä, keskittynyttä kauppaa ja finanssikeinottelijoita. Kärsijöiden asemassa taas ovat ympäristö, tuotantoeläimet sekä maanviljelijät, joiden toimeentulo ja elämäntyö ovat tämän seurauksena uhattuna, toteaa Helsingin marssin isäntä, Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila. (lisää…)

Luomuliiketoiminnan kehittäminen käynnistyy Etelä-Savossa

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle – hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoima projekti, jossa osatoteuttajana on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Pienyrityskeskus vastaa hankkeessa arvoketjuselvityksestä ja luomuliiketoiminnan kehittämisestä, mitä tuetaan mm. järjestämällä yritysvalmennusta ja liiketoimintakoulutusta. (lisää…)

Luomutuottajan elämäntilanne sanelee ehdot tilan kehittymiselle

Tulevaisuuden tuottaja verkostoituu aktiivisesti

Tulevaisuuden luomutuottaja on aktiivinen ja kouluttautunut eteenpäin katsova nuori tai jäähdyttelevä eläkeikää odottava tukioptimoija. Monipuolinen verkostoituminen muiden tuottajien kanssa sekä yhdistyminen kasvi- ja eläintilojen kesken nousee yhä tärkeämmäksi  tulevaisuuden luomutuottajalla. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tuoreesta raportista, jossa selvitettiin luomutuotantoa muun muassa kyselemällä tuottajilta ja luomualan toimijoilta heidän näkemyksiään alan tulevaisuudesta. (lisää…)

IFOAM:n toinen luomukotieläinkonferenssi 12-14.9.2012 Hampurissa

Ensimmäinen IFOAM:n luomukotieläinkonferenssi pidettiin vuonna 2006. Nyt viljelijöillä ja tutkijoilla on jälleen tilaisuus vaihtaa tietoja ja rakentaa verkostoja, kun IFOAM järjestää toisen luomukotieläinkongressin.  Vaikka luomukotieläintuotanto on edennyt suurin harppauksen viime vuosikymmeninä, niin monimutkaiset säädökset ja muut alan kysymykset tarjoavat haasteita alan kehittäjille. Luomukotieläineläintuotannon kehittämistä hyödyttää vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä foorumilla. (lisää…)

Luomujatkojalostajien edustajat kokoontuivat alan kehittämiseksi

IFOAM EU Groupin luomujatkojalostajien yhteistyöryhmä kokoontui Suomessa 11.-12.6. Yhteistyöryhmässä käsitellään ajankohtaisia asioita luomujatkojalostusta ja kaupaa koskevan lainsäädännön ja kansainvälisen yhteistyön ja harmonisoinnin alalta.

Ryhmässä on meneillään Euroopan Unionin rahoittama Leonardo -projekti (Edu OFP), jonka puitteissa kartoitetaan alan koulutuksen kehittämistä, koulutuksen tilannetta eri maissa ja haetaan hyviä käytäntöjä.

(lisää…)

Leppäkerttu – suomalaisen luomutuotannon tunnusmerkki

Euroopan unionin luomulainsäädännön lisäksi Suomessa on mahdollista liittyä mukaan noudattamaan vapaaehtoisia tuotantoehtoja. Leppäkerttu-merkin ensimmäiset tuotantoehdot on luotu suomalaisten luomuyhdistysten yhteistyönä Luomuliitossa 1988.

Leppäkerttu-merkin tarkoituksena on tuoda esiin ja vahvistaa luomuruoantuotannon suomalaisuutta ja paikallisuutta.  Tarkoituksena on myös kehittää luomutuotannon tuotantotapaa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan sekä kiinnittää huomiota tuotantoeläinten kasvatus – ja hoito-olosuhteiden jatkuvaan parantamiseen. (lisää…)

Luomusatotilasto 2011

Luomuviljaa tuotettiin Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan vuonna 2011 yhteensä 82 miljoonaa kiloa. Määrä on kaksi prosenttia Suomen koko viljantuotannosta, ja yli 2 miljoonaa kiloa enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. (lisää…)