Asiasanat: suoramarkkinointi

Luomukauppa EBL – Alueelta alueen hyväksi

Luomukauppa EBLLuomukauppa EBL on luomuviljelijä Gerhard Bickelin vuonna 1994 perustama, jolloin hän osti yhden tavanomaisen marketin Nuernbergistä ja muutti sen luomukaupaksi. Myymälöitä on avattu vuosittain lisää. Nykyisin myymälöitä on jo 23 kpl Nuernbergissä ja lähiseudulla. Yritys toimii alueellisena luomutuotteiden markkinoijana panostaen erityisesti laadukkaan lähiluomun hankintaan ja markkinointiin. (lisää…)

Torjunta-aineiden seokset haitallisia poikien kehitykselle

Maitoa lasipulloissa luomukaupassaTorjunta-aineiden ja muiden kemikaalien yhteisvaikutukset voivat  olla haitallisia jo paljon pienempinä pitoisuuksina, kuin kunkin aineen vaikutus yksinään. Rotilla tehdyissä tanskalaistutkimuksissa havaittiin torjunta-aineiden, muovien pehmentimen ja lääkkeiden seoksilla jo pieninä pitoisuuksina merkittäviä häiriöitä koiraiden sukupuolisten ominaisuuksien kehityksessä, kun altistuminen tapahtui sikiövaiheessa. Vakava puute eri kemikaalien turvallisuustutkimuksissa on se, että mahdollisia yhteisvaikutuksia ei oteta huomioon kemikaalin haitallisuutta arvioitaessa. (lisää…)

Kysyntälähtöisyys muuttaa ruokaketjuja

Minna MikkolaLuomuruoasta kiinnostunut kuluttaja löytää jo nyt halutessaan useita vaihtoehtoisia tapoja ostaa tuotteita. Luomuostosten arvo on koko ruokamarkkinan arvosta tällä hetkellä noin 1-2 prosenttia, ja siitä kotimaista luomutuotantoa on noin 60 prosenttia. Luomuinstituutin tutkija Minna Mikkola löytää tällä hetkellä kahdeksan erityyppistä tapaa, joiden kautta kuluttajat voivat hankkia itselleen luomutuotteita. (lisää…)

Muutosvalmis kuluttaja suosii lähi- ja luomuruokaa

vihanneksiaLähi-, luomu- ja lähiluomuruoka kiinnostavat kuluttajia, ja osa kuluttajista on valmis näkemään vaivaa löytääkseen etsimänsä tuotteet. Annukka Valkeapää ja Oona Kasslin tutkivat kuluttajia osana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin lähivalinta-hanketta. Mikkelissä toteutettiin satunnaisotannalla haastattelututkimus ja koko maassa kyselytutkimus. (lisää…)

Miksi kuluttaja valitsee luomun?

munankuluttajaLuomun markkinoijan kannattaa miettiä kelle luomua myy ja miksi sitä ostetaan. Tässä artikkelissa omien kulutusvalintojensa taustoja avaa joukko suomalaisia eri-ikäisiä kuluttajia eri puolilta maata. (lisää…)

Kumppanuusmaatalous tuli Suomeen

vihanneskori2Kaupungistuminen ja rakennemuutokset ovat etäännyttäneet suomalaiset maataloudesta. Merkittävä joukko on tilanteeseen tyytymätön. Kumppanuusmaatalous (CSA, community supported agriculture) tarjoaa mahdollisuuden ajatella ruuan tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutuksen ja roolijaon uusiksi. (lisää…)

Food for Life- järjestelmä kannustaa kestävään ja terveelliseen ruokailuun

logoLuomujärjestö Soil Association tukee kouluja ja muita julkaisia ateriapalveluita tuottavia kestävään ja terveelliseen ravitsemukseen. Toiminnan tukena on Food for Life -järjestelmä, jonka käytäntöön viemistä on tukenut Britannian ”Raha-automaattiyhdistys”. Kolme tason avulla seurataan keittiön tasoa ja kannustetaan parempiin tuloksiin. Kolme tasoa ovat bronssi, hopea- ja kultatasot.
(lisää…)

FAO:lta kestävyyden periaatteet maatalous- ja elintarvikeyrittäjyyteen

UN Global Compact LogoYK:n Global Compact on laatinut  maatalous- ja elintarvikeyrittäjyyden periaatteet Food and Agriculture Business Principles FAB . Periaatteet auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka hyväksyttiin Rio+20 kokouksessa laaditussa asiakirjassa (The Future We Want eli Tulevaisuus, jota haluamme). Periaatteet kannustavat kehittämään yritystoimintaan positiivisia ratkaisuja elintarvikehuollon kestävyyden parantamiseksi. (lisää…)