Asiasanat: vesiensuojelu

Ympäristöaiheinen sarjakuvakilpailu Itämeren suojelusta

Pelasta Itämeri – Tartu kynään -sarjakuvakilpailussa kutsutaan nuoret luomaan sarjakuvia, jotka saavat ihmiset kiinnittämään huomiota Itämeren ympäristöongelmiin ja innostumaan merensuojelusta. Kansainvälinen kilpailu on suunnattu Suomen ja Venäjän 12–16-vuotiaille nuorille.

Kilpailulla halutaan nostaa esiin meidän kaikkien rooliamme Itämeren puhtauden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Nuoret innostetaan mukaan toimintaan ympäristöaiheisia sarjakuvia laatimalla. (lisää…)

Luomulla ympäristötavoitteisiin

Kompostin levitysLuomumaatalous edesauttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, osoittaa Ruotsin maatalousyliopistossa vuonna 2007 laadittu raportti. Ruotsissa on 16 virallista ympäristön laatutavoitetta. Ruotsin maatalousyliopistossa on tutkittu, miten luomu auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. (lisää…)

Maan nitraattitypen määrä loppusyksyllä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää viherlannoituksen ympäristöystävällistä hyödyntämistä kenttäkokeiden avulla.

Viherkesantojen ja aluskasvien avulla voidaan säädellä maan mineraalitypen määrää monin tavoin. Kasvilajit, sovittaminen viljelykiertoon ja viljelytekniikka voidaan valita sen mukaan, mikä on viherlannoituskasvuston tärkein tavoite. Typen huuhtoutumista voidaan hillitä kasvattamalla pelkkää lannoittamatonta heinäkasvia. Typpipitoisimmankin palkokasvin typpi on hyvin siirrettävissä seuraavalle kasville, kun huolehditaan oikea-aikaisesta maahan muokkaamisesta ja seuraavan kasvin kasvuedellytyksistä. (lisää…)