Asiasanat: viljely

Luomupuuvillan viljely kannattava vaihtoehto Intiassa

Luomupuuvillan viljely voi olla Intiassa kannattava vaihtoehto, osoittaa sveitsiläisen FIBL-luomututkimuslaitoksen Keski-Intiassa toteutetussa kehittämishankkeessa saadut tulokset. Luomumenetelmin saatiin käytännön maatiloilla vertailukelpoisia satoja tavanomaiseen viljelyyn verrattuna noin puolta pienemmällä ravinteiden käytöllä, ostopanosten käyttö oli 44 % pienempi, ihmistyön tarve lisääntyi 13 %. Tulot luomupuuvillasta olivat 26 % tavanomaista suurempia 20 % lisähinnalla. Työpalkkaa luomuviljelijät saivat kolmanneksen tavanomaisesti viljeleviä enemmän. (lisää…)

Viljelykasvit sietävät luomussa enemmän rikkakasveja Rodale-instituutin tutkimus

Luonnonmukaisesti viljellen maissi ja soija sietävät huomattavasti enemmän rikkakasveja kuin tavanomaisessa viljelyssä. Lajike-erot voivat myös olla suuria. Osa lajikkeista näyttää ehkäisevän rikkakasvien kasvua ja eräät toiset lajikkeet pystyvät kilpailemaan rikkakasvien kanssa paljon heikkoja kilpailijoita paremmin.  Näin osoittavat Rodale-instituutissa Pennsylvaniassa tehdyt tutkimukset ja käytännön viljelykokemukset. (lisää…)

Maikaal ekologisesti kestävää puuvillan tuotantoa Intiassa

Perheviljelmäryhmät eri maissa Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa viljelevät puuvillaa luonnonmukaisesti. Maikaal-projekti Keski-Intiassa kuuluu suurimpiin luomu-puuvilla-projekteihin maailmassa. Yli 1000 viljelijäperhettä osallistuvat hankkeeseen. Hankkeeseen liittyy mukaan yhä lisää viljelijöitä, joita kiinnostaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä puuvillan tuotanto. Hankkeen kokemuksia voidaan siirtää myös muille alueille. Mutta ennen kuin Maikaal-hanke voi toimia mallina, on selvitettävä vielä monia kysymyksiä. (lisää…)

Hybridiviljalajikkeet eivät sovellu luomuviljelyyn päätös Sveitsistä

Sveitsin luomuviljelyssä ei saa käyttää enää vuonna 2007 hybridiviljalajikkeita. Kasvinjalostuksen rajauksen on tehnyt Bio-Suisse – Sveitsin luomujärjestö omiin tuotantosääntöihinsä.

Päätös koskee käytännössä luomurukiin viljelyä, jossa hybridilajikkeita viljellään jo viidenneksellä luomualasta. Kokous päätti, että nyt on oikea aika tehdä päätös ja lähettää viesti jalostajille ja muille kansainvälisille luomutoimijoille. (lisää…)

Robotit hoitavat rikkakasvien torjunnan Uutta tekniikkaa esillä Tanskan luomukongressissa

 Tanskan luomukongressissa 30-31.5.2006 pidettiin lähes kolmesataa esitelmää 79 eri sessiossa. Tauoilla voitiin tutustua samanaikaisesti järjestettyyn luomunäyttelyyn ja uuteen tekniikkaan, joka voi tehostaa luomuviljelijöiden rikkakasvien torjuntaa.  Esillä oli mm automaattista maan muokkausta ja robottihara, joka haraa rikkakasvit riveistä ja myös taimien ympäriltä. Automaattiharan ovat kehittäneet Osnabrueckin yliopiston tutkijat ja menetelmää kehitetään edelleen Tanskan maatalousyliopiston maatalousteknologian laitoksella. (lisää…)

Luomusalaatti yhtä turvallista kuin tavanomainenkin

Luomusalaatin mikrobiologinen laatu oli yhtä hyvä sekä tavanomaisin että luomumenetelmin viljelyissä salaateissa, osoittaa Saksassa Bonnin yliopistossa tehdyt tutkimukset. Erilaisten lannoitusten vaikutusta tutkittiin salaatin kokonaisbakteerien ja Coliformien bakteerien määriin sekä Salmonellan ja Enterobakteerien määriin. Karjanlannalla lannoitetut salaatit eivät sisältäneet merkittävästi enempää bakteereita verrattuna väkilannoitukseen ja nokkoskäytteeseen. Eloperäisen lannoituksen maahan muokkaamisella ei myöskään ollut selvää vaikutusta mikrobiologiseen laatuun. (lisää…)

Norjan elintarvikeketju sanoutui irti gm-viljelystä

Norjan maataloustuottajaliitto Norges Bondelag on valinnut uuden politiikan ja sanoutunut irti geenimuuntelutekniikasta yhdessä monien keskeisten maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa.

Uuden linjauksen mukaan elintarvikeala sanoo ei kaikelle gm-tekniikan hyödyntämiselle viljelyssä. Gm-elintarvikkeita eikä gm-rehuja ei myöskään haluta tuoda maahan. Poiketen EU-linjauksista siemenissä ei sallita minkäänlaista gm-aineksen sekoittumista. (lisää…)

Puola kielsi gm-kasvit

 EU Komissio on hyväksynyt Puolan ristiriitoja herättäneen EU:n hyväksymät 16 muuntogeenistä maissilajiketta kieltävän lain. Laki kieltää myös satojen muiden maissilajikkeiden viljelyn Puolassa. Puolan päätös on lain kriitikoiden mielestä vastoin WTO:n linjausta.

 Puola teki kuitenkin kieltopäätöksen vuodelta 2002 olevan EU:n viljelydirektiivin perusteella, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää olosuhteisiin sopimattomien lajikkeiden viljely alueellaan. Nyt kielletyt lajikkeet ovat Puolan olosuhteisiin liian myöhäisiä. Puola kumosi aikaisemman gm-kasvien viljelykiellon ennen maan liittymistä EU:hun vuonna 2004.

 Puolassa pelätään gm-lajikkeiden sekoittumista tavanomaisten lajikkeiden kanssa, koska erilläänpito on erittäin vaikeaa Puolan maatalouden rakenteesta johtuen. Puolan imagoa ympäristöystävällisenä maana halutaan näin myös vahvistaa. Puolan presidentti on vahvistanut lain.

 http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=67593-gm-commission-poland

 24.5.2006 Teksti: Jukka Rajala

Siirtymisen esteet luomuvihannesviljelyyn kartoitettu Saksassa

Puutarhatilojen siirtymiseen luomuviljelyyn vaikuttaa maatiloja enemmän luomutuotteiden markkinointimahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Tukien merkitys on varsin vähäinen. Tämä ilmenee Humboldt- yliopistossa Berliinissä tehdyssä puutarhatilojen luomuun siirtymisen esteitä kartoittavassa tutkimuksessa. (lisää…)