Australian luomuviljelijät: gm-rapsin viljelykielto säilytettävä

Australian luomuviljelijät vaativat gm-rapsin viljelykiellon jatkamista osavaltioiden hallituksille jättämässään lausunnossa. Useissa osavaltioissa on uudelleenarvioitavana joitakin vuosia sitten säädetty gm-rapsin viljelykielto.

Kielteistä kantaa perustellaan mm. niillä negatiivisilla vaikutuksilla, joita gm-rapsin viljely on aiheuttanut mm. Kanadassa ja USA:ssa. Gm-rapsin viljelyn aloittaminen on myös ristiriidassa Australian päämarkkina-alueiden Euroopan ja Japanin markkinoiden odotusten kanssa.

 • Pohjois-Amerikan viljelijöiden nettotulot ovat pudonneet suuresti.
 • Australia säilyy maailman kolmesta suuresta rapsin viljelymaasta ainoana gm-vapaana.
 • Tiukat merkintävaatimukset antavat Australian gm-vapaalle rapsille markkinaedun EU:n markkinoilla.
 • Gm-vapaan rapsin lisähinta voi olla merkittävä.
 • Kuluttajien vastustus gm-lajikkeita kohtaan on kasvussa.
 • Kyse ei ole vain luomu vastaan gm-viljely. Gm-rapsin viljely vaikuttaa paitsi luomuviljelijöihin niin myös tavanomaisiin ei-gm-rapsin viljelijöihin sekä myös muuhun viljelyyn ja rehukauppaan.
 • Erilläänpito lisää kustannuksia 5-15 prosenttia jopa suuremmillakin sallituilla pitoisuuksilla. Erilläänpitojärjestelmiä tarvitaan sekä ei-gm-viljelyn että luomuviljelyn tarpeisiin.
 • Gm-rapsilajikkeet eivät ole 20 % satoisampia kuten väitetään vain korkeintaan 1 %.
 • Monet jalostajat haluavat ehdottoman gm-vapaita raaka-aineita.
 • Pohjois-Amerikka on menettänyt markkinoitaan gm-lajikkeiden viljelyn takia.
 • Tärkein vaikutus gm-rapsin viljelyn sallimisella luomualalle olisi, että luomusektori ei voisi kasvaa raaka-aineen puutteen takia. Gm-vapautta ei voitaisi taata, kuten esim. Kanadassa on käynyt.
 • Huomionarvoista on, että Pohjois-Amerikassa ja maailmanlaajuisesti vastustus seuraavan gm-kasvin vehnän -markkinoillelaskua vastaan on kasvanut.

www.bfa.com.au

Koko lausunto

Teksti: Jukka Rajala