Demeter-merkki kertoo biodynaamisesta maataloustuotannosta

Biodynaamisen tuotannon tunnukseksi on valittu sana Demeter, joka tarkoittaa muinaisen Kreikan sadonkorjuun, viljan ja kaikkien elävien kasvien jumalatarta. Suomen Biodynaaminen yhdistys on perustettu 1946.

Demeter on tuotemerkki ja se on kansainvälisesti yhtenäiset laatunormit täyttävä tarkastusmerkki. Tarkastusmerkki tarkoittaa, että tuotannolle asetettujen tuotantoehtojen toteuttamista valvotaan tarkastuksin. Merkin käyttöoikeuden saamiseksi on sitouduttava tuotantoehtoihin, jotka täydentävät Eviran ylläpitämän luomutuotannon valvonnan vähimmäisvaatimuksia. 

Tuotantoehdot on koottu eri maissa pitkään jatkuneen biodynaamisen viljelyn tuotemerkkityön seurauksena saatujen ehdotusten pohjalta kansainvälisessä Demeter-liitossa. Tällä hetkellä voimassa olevat kansainväliset tuotantoehdot ovat tulleet voimaan 1.7.2011.

Biodynaamiseen Demeter-tuotantoon mukaan haluava solmii Suomen biodynaamisen yhdistyksen kanssa tuotemerkkisopimuksen.  Sopimuksen toteuttamista seuraa tuotemerkkitoimikunta, jossa on mukana kuluttajien, kaupan, jatkojalostajien ja viljelijöiden edustajat.

Tavoitteena kokonaisvaltainen tuotantojärjestelmä

Demeter-tuotannon ehdot kuvaavat kokonaisen biodynaamisen maatalouden tuotantojärjestelmän siemenviljelystä alkaen. Tuotannon tavoitteena on maatilan kehittäminen yksilöllisenä tuottajan muovaamana kokonaisuutena siten, että tuotantopanokset saadaan mahdollisimman laajasti maatilalta itseltään. Tavallisten biologisten kasvutekijöiden lisäksi biodynaamisessa tuotannossa otetaan huomioon kosmisten rytmien vaikutus kasvi- ja eläintuotannossa. Viljelyssä käytetään erityisiä kasvi- ja eläinmateriaaleista valmistettuja biodynaamisia preparaatteja. Preparaatit vahvistavat kasvien kasvua, edistävät lannan kompostoitumista ja tukevat viljelymaan hoitoa.

Kotieläimet käsitetään biodynaamisessa maataloudessa sielullisiksi olennoiksi ja ihmisen vastuu eläimistä koetaan siksi erityisen suureksi. Kotieläinten, erityisesti märehtijöiden, merkitystä painotetaan toimivan luonnonmukaisen maatalouden toteuttamisessa.

Pääsääntönä on, että biodynaamisesti viljellyllä maatilalla tulee olla karjaa. Demeter-merkkiä hakevat  karjattomat tilat ja kotieläintilat voivat toimia  tilayhteistyössä.

Poimintoja biodynaamisen tuotannon tuotantoehdoista, jotka eroavat muista Suomessa käytössä olevista luomuohjeista :

  • Kasvinviljelyn siirtymävaihe biodynaamisen viljelyyn kestää 36 kk viljelylohkoa kohden.
  • Kotieläinten määrän on oltava vähintään 0,15 ey / ha ja korkeintaan 1,5 ey / ha.
  • Sarvellisten rotujen nupoutus on sallittu vain poikkeusluvalla.
  • Vähintään 50 % rehusta tulee olla oman tilan tai yhteistyötilan rehua.
  • Lehmille on tarjottava talvikaudella kuivaa heinää vähintään 3 kg päivässä.
  • Sikojen ja siipikarjan ruokinnan on oltava 100 %:sti Demeter ja luomurehuista koostuvaa.
  • Vain maitopohjaiset eläinperäiset rehut ovat sallittuja, kalajauho ja munajauho eivät.
  • Eläintuotteille on määritelty siirtymävaiheet myös tavallisesta luomutuotannosta Demeter-tuotantoon siirryttäessä.
  • Orgaaniset hapot eivät ole sallittuja rehunsäilönnässä.

 

 Teksti: Brita Suokas 31.05.2012, sisällön tarkistanut helmikuussa 2012 Pirkko Okkonen, Biodynaamisen yhdistyksen viljelyneuvoja