Eläinten terveyden ja elintarviketurvallisuuden ylläpito luomutuotannossa

EU-luomukotieläinhanke SAFO. Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO). EU Concerted Action QRLT – 2001­ – 02541

EU-rahoitteisen SAFO-hankkeen tavoitteena on parantaa elintarviketurvallisuutta ja eläinten terveyttä luomukotieläintuotannossa, sekä nykyisissä että Euroopan unioniin liittymässä olevissa maissa. Tavoitteena on myös kehittää luomukotieläinhoidon tuotantoehtoja. Tavoitteet saavutetaan aktiivisella keskustelulla tutkimustuloksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. Keskustelun osapuolina ovat tutkijat, poliittiset päättäjät, maanviljelijät ja muut luomutuotannossa toimivat tahot, kuluttajat mukaan lukien.

Hanke järjestää kansainvälisiä tapaamisia, joissa keskustellaan aihealueen eri teemoista. Tapaamisten esitelmät kootaan julkaisuksi, jotka käännetään useille kielille – mm. suomeksi.

Materiaalit on luettavissa hankkeen internet-sivuilla osoitteessa www.safonetwork.org