Energia ja ilmasto pääroolissa Ruotsin Luomuliiton vuosikokouksessa

Maataloudella on tärkeä rooli koko yhteiskunnassa, kun koko yhteiskunta siirretään pois fossiilisen energian käytöstä ja siirrytään uusiutuvan energian käyttäjäksi. Maataloudessa toimitaan suoraan aurinkoenergian kanssa. Maatalouden tulisikin siirtyä energian käyttäjästä energian tuottajaksi muulle yhteiskunnalle, vaatii Ruotsin Luomuliiton vuosikokous julkilausumassaan. Ilmastonmuutoksen haasteita käsiteltiin vuosikokouksen yhteydessä sekä liha- että maitoketjun elinkaarianalyysien pohjalta ilmastonmuutos asiantuntijoiden johdolla.

Energiatalouden muuttaminen vaatii kuitenkin suurempia muutoksia maataloudessa kuin useimmat haluavat nähdä. Bioenergiakasvien viljely nykyisellä energiaa suuresti kuluttavalla tavalla on sekä itsensä pettämistä että virheinvestointi. Ensiksi tulisi oppia tuottamaan ilman ulkopuolista energiapanosta.

Kukaan ei tiedä tarkoin, kuinka päästään fossiilienergiasta vapaaseen maatalouteen. Mutta suunnan tiedämme riittävän hyvin. Eniten energiaa nykymaataloudessa kuluu väkilannoitukseen, traktorin polttoaineeseen, teollisiin rehuihin ja viljan kuivatukseen. Emme voi täysin korvata niitä, mutta meidän tulee aloittaa niiden vähentäminen jo tänään käyttäen yksinkertaisia ja tutkittuja menetelmiä,
kuten:
-tasaisempi ja tehokkaampi karjanlannan hyödyntäminen
-lisätä parempilaatuisen karkearehun käyttöä väkirehun tarpeen vähentämiseksi
-viisaan, palkokasveja sisältävän kasvinvuorotuksen hyödyntäminen
-laaja laiduntamisen hyödyntäminen ja parempi laitumien hoito
-lopettaa peltojen siirtäminen pois maatalouskäytöstä
-siirtyä käyttämään jo olemassa olevia uusiutuvia energialähteitä apuenergian lähteinä.

Fossiilisesta energiasta luopumisen ja uusien, säästäväisten ja viisaitten tuotantomuotojen kehittäminen tulee olemaan suuri maatalouspoliittinen kysymys tulevaisuudessa. Se vaatii johtajia, jotka uskaltavat puhua selväsanaisesti ja jotka eivät käännä selkäänsä epämiellyttäville totuuksille. Ruotsin luomuviljelijät toivovat, että maatalousministeri ja maataloustuottajaliiton johtajat vastaavat tähän haasteeseen.

Ruotsin Luomuliiton vuosikokouksen julkilausuma

 Teksti: Jukka Rajala