EU:n luomuasetusluonnos ministerineuvoston käsittelyyn

EU komission esitys EU:n luomuasetuksen uudistamiseksi on annettu ministerineuvoston käsittelyyn tammikuun 6.pv kokouksessa. Uusi ehdotus koskee luonnonmukaista tuotantoa, eikä pelkästään pakkausmerkintöjä. Ehdotus ei koske aterioiden valmistusta ja myyntiä loppukuluttajalle suurkeittiöissä.

EU:n komission esityksen mukaan luomutuotantojärjestelmän tavoitteena on:

a) Varmistaa laajan tuotekirjon tuottamisen sellaisilla tuotantomenetelmillä,

– joihin liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset;

– joilla säilytetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta tiloilla ja niiden ympäristössä;

– joilla säästetään mahdollisimman paljon luonnonvaroja, kuten vettä, maaperää, orgaanista ainesta ja ilmaa;

– jotka ovat eläinten hyvinvointia koskevien korkeiden vaatimusten mukaiset ja erityisesti vastaavat eläinten lajikohtaisia käyttäytymistarpeita.

b) Varmistaa elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden tuotanto, joka vastaa kuluttajien kysyntää, joka kohdistuu luonnonmukaisin prosessein tai luonnonmukaisiin verrattavissa olevin prosessein ja luonnossa esiintyviä aineita käyttäen tuotettuihin hyödykkeisiin.

Esitys sisältää kaikkea luomutuotantoa koskevat yleiset periaatteet, joiden mukaan:

-Suositaan elävien organismien ja mekaanisten tuotantomenetelmien käyttöä synteettisten ainesten sijasta;

-Käytetään mieluummin luonnonaineksia kuin kemiallisesti syntetisoituja aineksia, joita voidaan käyttää vain jos luonnonaineksia ei ole kaupallisesti saatavilla;

-Muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai joiden tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun ottamatta;

-Luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, kehitysasteisiin ja erityisiin kotieläintuotannon käytäntöihin ottaen huomioon luonnonmukaisen tuotannon yhtenäinen määritelmä.

Maatalouden periaatteet sisältävät periaatteita maan hoidosta, laadukkaiden tuotteiden tuotannosta, uusiutumattomien luonnonvarojen säästöstä, eloperäisten jätteiden kierrätyksestä, kasvien ravitsemisesta maaperän ekosysteemin kautta, ennaltaehkäisevästä kasvien ja eläinten terveydenhuollosta ja korkeatasoisesta hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Koko maatilatuotannosta esitys sisältää omat määräyksensä, samoin kasvi- sekä kotieläintuotannosta. Vesiviljelyä koskevat säännöt tullaan antamaan myöhemmin.

Koko esitys on nyt luettavissa myös suomenkielisinä.

Lue lisää esityksestä

Teksti: Jukka Rajala