EU:n luomusuunnitelma hyväksytty ministerineuvostossa

EU:n ministerineuvosto on lopullisesti hyväksynyt EU:n komission esityksen luonnonmukaisen maatalouden toimintasuunnitelmaksi lokakuun kokouksessa. Toimintasuunnitelmassa on 21 eri toimenpidettä, joiden tarkoitus on kehittää luomualaa, tuotteiden markkinointia, politiikkaa ja luomuvalvontaa.

EU:lla on nyt selkeä toimintasuunnitelma siitä, kuinka luomutuotantoa ja luomutuotteiden markkinointia tulee edistää. Luomutuotteiden kauppa tulee helpottumaan EU:n sisämarkkinoilla sekä muiden maiden ja erityisesti kehitysmaiden kanssa.

Luomutuotannon lainsäädäntöä tullaan kehittämään selkeämmäksi ja alan kehittämistä paremmin palvelevaksi. Luomuasetukseen on tarkoitus sisällyttää luomumaatalouden periaatteet ja vähentää yksityiskohtaisia säädöksiä. Valvontaa kohdistetaan enemmän riskianalyysiä apuna käyttäen. 

EU:n Ministerineuvoston kannanotto EU:n luomutoimintasuunnitelmasta 18.10.2004

Luomutoimintasuunnitelmassa esitettyjen toimien toimeenpanemiseksi Ministerineuvosto pyytää komissiota ja jäsenvaltioita:

  • vahvistamaan koordinointia EU:n laajuisissa ja muissa kampanjoissa sekä toimissa kansallisella ja alueellisella tasolla siten, että hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet täydesti eri toimijoiden kesken
  • lisäämään EU:n luomulogon tunnettuutta vähentämättä muiden merkkien käyttöä
  • vahvistamaan tiedon keruuseen liittyviä rakenteita ja tiedon analysointia, kuitenkin välttäen taloudellisille toimijoille ja hallinnolle aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia tai hallinnollista kuormitusta
  • varmistamaan, että luomutuotanto on olennainen osa yleistä maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkaa sekä niiden toteuttamisessa käytettäviä poliittista välineistöä
  • tukemaan maaseudun kehittämistä lisäarvoa tuottavilla tuotantomuodoilla, kuten edistämällä luomutuotteiden, alueelle tyypillisten ja perinteisten tuotteiden tuotantoa ja käyttöä
  • parantamaan koordinaatiota ja yhteistyötä tutkimuksessa ja tutkimustulosten levittämisessä
  • uudistamaan yhteisön luomulainsäädäntöä selkeyttämällä luomun perusperiaatteita ja yhtenäistämään säädöksiä, ja mikäli mahdollista, vähentämään säädöksistä yksityiskohtaisia määräyksiä
  • kehittämään lainsäädännöllisiä puitteita, varsinkin yksityisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden eri tuotantoehtojen ja valvonnan osalta, siten että luomutuotteet voivat liikkua vapaasti
  • muuttamaan EU:n luomuasetuksen 2092/91 liitteen III sisältöä käyttämään riskin arviointiin perustuvaa valvontajärjestelmää tavoitteena yhteen sovittaa se uuden tarkastussäädöksen ( No 392/2004) kanssa ja kehittää ristiintarkastustoimintoja valvontajärjestelmän sisällä
  • varmistamaan, että nykyisten tuontia syrjivien järjestelmien uusiminen tulee hyvissä ajoin toimijoiden tietoon.

Ministerineuvosto kehottaa komissiota edistämään luomutoimintasuunnitelman toimenpanoa toteuttamista konkreettisin toimin tarkoituksena varmistaa luomualan säädösten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen ja tekemään tähän tähtääviä esityksiä niin pian kuin mahdollista vuonna 2005.

-Olen iloinen, että EU on voinut päästä yksimielisyyteen luomun kehittämisestä ja että ne asiat, kuten luomumarkkinoinnin kehittäminen, ovat vahvasti mukana, joiden eteen olemme tehneet töitä, kommentoi Ministerineuvoston päätöstä Ruotsin maatalousministeri Ann-Christin Nykvist.

EU:n luomutoimintasuunnitelmasta enemmän

Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 2004  suomeksi

Ministerineuvoston kannanotto luomusuunnitelmasta

Aluekomitea esittää luomualan kehittämistä EU:ssa

Teksti: Jukka Rajala