EU:n luomutiedotuskampanja käynnistyi – Luomu Hyvää luonnolle Hyvää sinulle

 EU Komissio on käynnistänyt EU:n laajuisen luomun edistämiskampanjan maatalousnäyttelyssä Belgiassa heinäkuun lopulla. Kampanjan pääiskulause on Luomu Hyvää luonnolle  hyvää sinulle. Kampanjan tavoitteena on viestittää kuluttajille luomutuotannon ja luomuelintarvikkeiden erityispiirteistä ja eduista. Kampanja on suunnattu vahvimmin lapsiin ja nuoriin, joiden vastuulla on huolehtia luomuajattelusta tulevaisuudessa.

Kampanjan keskeinen osa on uusittu internet-sivusto, jolta löytyy mm. sähköinen työkalulaatikko Siitä löytyy luomualan ammattilaisille mm. tiedotusmateriaalia luomutuotannon tunnetuksitekemiseen sekä luomuelintarvikkeiden markkinointimateriaalia 22 eri kielellä. Komissio on laatinut materiaalin yhdessä luomualan asiantuntijaryhmän kanssa.  Kampanja toteutetaan osana EU:n Luomutoimintasuunnitelmaa.

Muita iskulauseita ovat mm:

  • Luomu -Luonnollinen valinta.
  • Luomu – Päätös luonnon puolesta. 

Avainviestejä on kaikkiaan 14, jotka kertovat luomutuotannon eri puolista. Esim.

  • ”Luomuviljely säilyttää luonnon monimuotoisuuden korkealla tasolla sekä edistää lajien ja elinympäristöjen suojelua.”
  • ”Luomutuotanto käyttää vastuullisesti energiaa ja luonnonvaroja.”
  • ”Luomutuotanto edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia.”
  • ”Luomutuotannon kasvu luo lisää työmahdollisuuksia ja hyvinvointia maaseutujen taloudelle ja vaikuttaa maaseutumaiseman säilyttämiseen ja parantamiseen.”

Samalla Komissio julisti suunnittelukilpailun EU:n luomumerkin suunnittelemiseksi. Komission esitys uudeksi luomumerkiksi jouduttiin vetämään pois, koska se muistutti liiaksi saksalaisen kauppaketjun luomumerkkiä.

EU:n luomusivusto

Markkinointi- ja tiedotusmateriaalit

Teksti: Jukka Rajala