EU:n uusi luomulogo asetus julkistettu

EU:n uuden luomumerkin käyttöä koskeva muutosasetus on julkaistu. Komissio on 31.3.2010 julkaissut muutosasetuksen 271/2010 (EUVL 84, 31.3.2010). Asetuksen liitteessä ovat ohjeet EU:n luomulogon käytölle. Merkin voi ladata komission luonnonmukaisen viljelyn internet-sivulta  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_fi . Uusi luomumerkki tulee käyttöön 1.7.2010.

Samalla myös valvontaviranomaisten tunnusnumerot  muuttuivat täyttämään muutosasetuksen mukaiset vaatimukset. Uudet tunnusnumerot on annettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (193/2010). Muutoksista johtuen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on päivittänyt Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 – Elintarvikkeet -julkaisun kohtaa 7.5.5 pakollisista pakkausmerkinnöistä. Ohjemuutos, uuden EU:n luomulogon graafiset ohjeet ja Suomessa luomuvalvonnasta vastaavien valvontaviranomaisten tunnusnumerot löytyvät Eviran internet-sivuilta

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/luomuelintarvikkeet/  (Luomuelintarvikkeet) ja

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/luomuvalvonnan_ohjeet_ja_m____r__ykset/  (Luomuvalvonnan ohjeet ja määräykset)