Ferraran kaupunki malli Euroopalle hyvästä kouluruoasta

Koulujen ruokapalvelut Ferraran kaupungissa olivat opiskelun kohteena, kun joukko ruokapalvelun ammattilaisia seitsemästä EU-maasta vieraili seudulla. osanottajien joukossa oli sekä johtajia että teknisiä asiantuntijoita jäsenvaltioiden hallituksista ja paikallisviranomaisia.

Kokouksen tarkoituksena oli perehtyä niihin periaatteisiin ja käytänteisiin, jotka ovat käytössä Ferraran kaupungin kouluruokapalveluissa sekä laatia kouluruokailua koskeva ehdotus. Tämä on merkittävä kunnianosoitus sille työlle, jota kaupungin viranhaltijat ovat tehneet 12 vuoden ajan lastemme terveyden hyväksi sekä niille valinnoille, jotka ovat johtaneet tarjoamaan lähes yksinomaan luomuelintarvikkeita, sanoi kaupunginjohtaja Alessandra Chiappino. Kaupungin kouluissa tarjoillaan noin 6000 ateriaa päivittäin.

Koska Ferraralla on vuosien kokemus luomuruuan tarjoilemisesta kouluissa, Italian viranomaiset kysyivät Ferraran halukkuutta tulla mukaan Euroopan tasolle laadimaan ehdotuksia parhaiksi käytänteiksi Eurooppaan, kun luodaan eurooppalaista mallia kestäville julkisille ruokapalveluille, sanoi koulutoimenjohtaja Loredana Bondi.

http://www.greenplanet.net

Teksti: Jukka Rajala