Gm-rinnakkaiselo edellyttää lakimuutoksia ja viljelyohjeita

Muuntogeenisten viljelykasvien ja muun maataloustuotannon rinnakkaiselon toteuttaminen Suomessa edellyttää lakimuutoksia ja viljelyohjeita. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on määritellyt suositukset toimenpiteiksi ja ohjeiksi rinnakkaiselon mahdollistamiseksi.

Työryhmä katsoo, että on valmisteltava yleislaki, jossa määriteltäisiin rinnakkaiselon yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä vastuut ja niiden seuraamukset. Laissa maa- ja metsätalousministeriö valtuutettaisiin antamaan tarvittaessa lajikohtaisia säännöksiä muun muassa kylvösiemenen käytöstä, eristysetäisyyksistä, suojakaistoista, viljelykierrosta ja naapurien välisestä yhteistyöstä. Suosituksen luonteisia olisivat esimerkiksi ohjeet jääntikasvien hävittämisestä, rikkakasvien torjunnasta, sadonkorjuusta, koneiden puhdistuksesta ja huollosta, maan muokkauksesta sekä käytettävien peltolohkojen koosta ja muodosta.

Raportin perusteella maa- ja metsätalousministeriö valmistelee rinnakkaiseloa koskevaa lakiesitystä siten, että hallituksen esitys olisi mahdollisesti eduskunnan käsittelyssä vuonna 2007.

Luonnonsuojeluliittoa työryhmässä edustanut Hannes Tuohiniitty jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa koko työryhmätyöskentelyn aikana ei ollut aitoa keskustelua. Useat yrityksen käynnistää keskustelua tärkeistä osa-alueista kuten gmo-kasvien kansantaloudellisista vaikutuksista, gmo-vapaista alueista, käytännön viljelyn ja teoreettisen ohjauksen välisistä eroista, koulutuksesta gm-kasvien viljelijöille sekä vastuukysymyksien hoidosta tyrehdytettiin.

Lisäksi loppuraportti sisältää Tuohiniityn mukaan monia arvolatauksia, jotka eivät tasapuolisuuden nimissä sinne kuuluisi.

Raportti http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/trm2005_16.pdf

Tiedote http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=2066

Teksti: Jukka Rajala