Gmo-lajikkeiden viljelyyn erilliset alueet EU:ssa?

Muuntogeenisiä viljelykasveja tulisi viljellä erillisillä alueilla, jotta niiden sekoittuminen tavanomaisten lajikkeiden ja luomutuotteiden kanssa voitaisiin estää. Näin sanoivat ranskalaiset tutkijat rinnakkaiselotutkimushankkeen julkistamistilaisuudessa.

Niin sanotun Co-Extra –raportin, joka perustuu nelivuotiseen EU:n rahoittamaan tutkimukseen, tarkoituksena on antaa suosituksia muuntogeenisten ja tavanomaisten lajikkeiden rinnakkaiselosta.

Koska Euroopassa pellot ovat valtaosin pieniä, ja tuuli voi kuljettaa gmo-lajikkeiden siitepölyä pitkiä matkoja, rinnakkaiselo gmo-lajikkeiden ja tavanomaisten lajikkeiden välillä on mahdollista vain, mikäli niitä viljellään selkeästi erillisillä alueilla.

Tarvittava suojaetäisyys riippuu kasvien biologiasta. Muutamien kasvien siitepöly voi kulkeutua jopa 30 kilometrin päähän, sanoi Yves Bertheau Ranskan maataloustutkimuslaitos INRA:sta esitellessään raporttia lehdistölle toukokuun lopussa.

www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5g22kjtz0RdtFvYb6Lx0PiyRYeZiw

www.coextra.eu/

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala