Gmo-sinimailasen viljely edelleen kiellettyä USA:ssa

Gmo-sinimailasen viljely pysyy edelleenkin kiellettynä USA:ssa. Asiasta päätti Liittovaltion oikeusistuin pitäen gmo-sinimailasen viljelykiellon voimassa, koska gmo-sinimailasen viljely aiheuttaa vakavia ja peruuttamattomia haittoja tavanomaisen ja luomusinimailasen viljelijöille ja käyttäjille.

Vuonna 2007 paikallisen oikeus päätti kieltää Monsanton gmo-sinimailasen viljelyn USA:ssa vuosi sen viljelyyn hyväksymisen jälkeen. Kanteen Monsantoa vastaan olivat nostaneet eräät siemenviljelijät ja järjestöt.

Hyönteispölytteinen gmo-sinimailanen sekoittuu erittäin todennäköisesti hyvin helposti tavanomaisen ja luomusinimailasen kanssa.

Luvan gmo-sinimailasen myyntiin myönsi Maatalousvirasto USDA ilman asianmukaisia ja lain edellyttämiä ympäristövaikutusten arviointeja.

Myyntikielto on voimassa siihen asti, kunnes myyntiluvan myöntäneet maatalousviranomaiset tekevät asianmukaiset tutkimukset gmo-sinimailasen ympäristövaikutuksista, jotka osoittavat, että merkittävää sekoittumisvaaraa tavanomaisen ja luomusinimailasen kanssa ei ole.

Alun perin paikallisen oikeusistuimen vuonna 2007 antamasta kiellosta valitti Monsanto ylempään oikeusistuimeen. Näin valitus hylättiin seuraavassa oikeusasteessa.

Reutersin uutinen
www.reuters.com/article/GCA-GreenBusiness/idUSTRE55N5QH20090624
Oikeuden päätös (pdf)
www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/
2009/06/24/07-16458.pdf

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala