Hallitus antoi tukensa "Luomu 20" -tavoitteelle

Hallitus linjasi keskiviikkona 9. tammikuuta iltakoulussaan lähi- ja luomuruuan edistämistä ja keskusteli maatalouden kannattavuudesta. Hallitus antoi tukensa maa- ja metsätalousministeriön esittämälle tavoitteelle kasvattaa luomuviljelyala 20 prosenttiin Suomen peltoalasta. Hallitusohjelmassa maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi nostettiin lähi- ja luomuruuan osuuden kääntäminen vahvaan kasvuun.

Koska monista yhteneväisyyksistä huolimatta luomu- ja lähiruualla on erilaisia tavoitteita ja edistämistoimia, hallitus valmistelee tämän kevään aikana kummallekin sektorille omat kehittämisohjelmansa. Luomualan kehittämisohjelman tavoitteena on monipuolistaa kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjontaa, lisätä luomutuotannon määrää ja kannustaa luomuruuan kuluttamiseen.

Lähiruokaohjelman tavoitteena on monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta sekä parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin. Lisäksi tavoite on kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä.

Alkutuotannon mahdollisuuksien parantaminen, lähiruokasektorilla toimivien yhteistyön tiivistäminen sekä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostuksen lisääminen ovat myös ohjelman tavoitteita.

Lähi- ja luomuruoan kehittämisohjelmien valmistelun pohjana on hallitusohjelma ja työssä otetaan erityisesti huomioon sen poikkihallinnolliset tavoitteet kestävästä kehityksestä ja terveyden edistämisestä. Tavoitteidensa saavuttamista tukemaan ja luomu- ja lähiruoka-alojen pitkäjänteisen kehittämisen suunnannäyttäjäksi hallitus antaa luomu- ja lähiruoan kehittämisestä valtioneuvoston tarkemmat linjaukset myöhemmin keväällä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 0295 162 254 ja osastopäällikkö Heimo Hanhilahti, p. 0295 162 286, maa- ja metsätalousministeriö

Tiedote 9.1.2013