Helsingin yliopisto suhtautuu myönteisesti Mikkelin luomuinstituuttihankkeeseen

Helsingin yliopisto suhtautuu myönteisesti Mikkelin luomuinstituuttihankkeeseen. TKT, KTT Tarja Cronberg on tehnyt selvityksen luomuinstituutin perustamisesta Suomeen. Selvitys liittyy Jorma Ollilan johtaman Suomen maabrändivaltuuskunnan raportin ehdotukseen. Gronberg esittää 17.10.2011 julkaistussa raportissaan instituutin perustamista Mikkeliin.

 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on tehnyt Mikkelissä luomun kehittämistyötä yli 20 vuotta. Sillä on runsaasti tämän alan aikuiskoulutuskokemusta ja monipuolista julkaisu- ja oppimateriaalituotantoa. Ruralian ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin yksiköt sijaitsevat samalla kampuksella, ja niillä on luomuun liittyviä yhteistyöhankkeita.

 – Luomuinstituutin tulee palvella myös luomun käytännön kehittämistyötä, sanoo Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön johtaja, professori Pirjo Siiskonen. – Ruralian ja MTT:n yhteistyötä Mikkelissä ympäröi alueellinen, monialainen luomun tuotanto- ja jalostuskeskittymä, joka on voimavarana tulevalle Luomuinstituutin toiminnalle.

Yliopiston vararehtori Kimmo Kontula näkee, että yliopistollinen tutkimus voisi tulevaisuudessa tarkastella luomua entistä laajemmista näkökulmista.

-Olisi hyvä ottaa kohteeksi ainakin ekologinen, terveydellinen ja arvokysymyksiin liittyvä aspekti, hän sanoo. – Edistääkö luomuviljely kestävää kehitystä, edistääkö luomutuotteiden käyttö terveyttä ja millä mekanismeilla, ja onko luomun käyttö arvo sinänsä eli paraneeko ihmisen sosiaalinen status luomukäyttäytymisen ansiosta? Kontulan mukaan monitieteisessä Helsingin yliopistossa on osaamista kaikkien näiden kysymysten tutkimiseen.

Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen Helsingin yliopistosta totesi vastaanottaessaan selvitystä, että yliopisto suhtautuu hyvin myönteisesti luomuinstituutin perustamiseen. Asia vaatii luonnollisesti vielä lisäselvityksiä.