HY & MTT: Luomuinstituutti perustettu – keskuspaikka Mikkelissä

Helsingin yliopisto (HY) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ovat perustaneet Luominstituutin allekirjoittamalla sitä koskevan yhteistyösopimuksen. Luomuinstituutti toimii johdettuna verkostona, jonka keskuspaikka on Mikkelissä.

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa tutkimuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin. Tutkimus on monitieteistä ja kohdistuu koko elintarvikeketjuun. Luomuinstituutti harjoittaa myös koulutus- ja kehittämistoimintaa.

Luomuinstituutin tehtävänä on elinkeinoelämän ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen sekä luomututkimusrahoituksen vahvistaminen, luomututkimuksen verkostoiminen kotimaassa ja Suomen luomututkimuksen kansainvälistäminen, tutkimukseen perustuvan perusopetuksen, täydennyskoulutuksen ja tieteellisen jatkokoulutuksen edistäminen, luomututkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen, tutkimustuloksista tiedottaminen sekä yritystoiminnan ja liiketoimintakonseptien kehittäminen.

Instituutin koordinoivana organisaationa ensimmäisen nelivuotiskauden ajan 1.1.2013 – 31.12.2016 toimii Helsingin yliopisto ja perustajat rekrytoivat yhdessä instituutin johtajan, jonka työnantaja on Helsingin yliopisto.

Luomuinstituutin toimintaa ohjaamaan asetetaan ohjausryhmä, jonka jäsenet HY:n rehtori ja MTT:n ylijohtaja nimeävät nelivuotiskausittain, kolme kummastakin organisaatiosta. Ohjausryhmä voi kutsua lisäksi asiantuntijoita sitä rahoittavista tai muutoin sen toimintaa tukevista tahoista.

Perustajien lisäksi Luomuinstituuttiin voi liittyä myös muita organisaatioita, jotka sitoutuvat toteuttamaan Luomuinstituutin tarkoitusta tieteellisen tiedon tuottajana ja tutkittuun tietoon nojaavana toimijana.

Vuoteen 2016 mennessä Luomuinstituutin tavoitteena on nousta sekä kotimaassa että kansainvälisesti tunnetuksi ja luotetuksi luomualan toimijaksi, jonka toimintaan osallistuvat keskeiset luomualan kehittämiseen sitoutuneet MTT:n ja HY:n sidosryhmätahot.

Jorma Ollilan johtama maabrändivaltuuskunta esitti marraskuussa 2010, että Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT perustaisivat Luomuinstituutin edistämään luomutuotannon tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta luomun tuotantoa ja kysyntää.

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, Helsingin yliopisto, jussi.karvinen@helsinki.fi, 050 5262396,

Tutkimusjohtaja Anu Harkki, MTT, anu.harkki@mtt.fi, 029 5317183,

Varajohtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli, pirjo.siiskonen@helsinki.fi, 0440 752 755 ja

Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT, Mikkeli, harri.huhta@mtt.fi, 029 5317231

 

Lähde: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tiedote 7.11.2012