IAASTD keskeisiä tuloksia maailman ruokaturvan parantamiseksi

Maailman ruokaturvaa voidaan parantaa muuttamalla toimintaa seitsemällä osa-alueella. Näihin tuloksiin päätyi Maailman arvovaltaisimman maataloustutkimusfoorumi The International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD). ”Maatalouden hallitusten välinen ilmastonmuutospaneelin” raportin laadintaan osallistui yli 400 tutkijaa. Foorumin tarkoituksena oli etsiä maatalouteen keinoja parantaa miljoonien köyhien viljelijöiden elämää, terveyttä ja hyvinvointia.

  • Maatalous on enemmän kuin elintarviketuotokset: se tuottaa monenlaisia yhteiskunnallisia, poliittisia, kulttuurisia ja ympäristövaikutuksia sekä hyötyjä.
  • Maatalouden tulevaisuus on agro-ekologiaan perustuvassa maataloudessa noudattaen kolmiosaisen ”alhaalta ylös”- yritystoiminnan käytäntöjä, jotka täyttävät sosiaalisia, ympäristö- ja taloudellisia tavoitteita.
  • Teollisen maatalouden riippuvuus resurssi-kaivannaisteollisuudesta on vaarallista ja kestämätöntä; lyhyen aikavälin tekniset korjaukset eivät vastaa monimutkaisiin haasteisiin ja usein ne pahentavat sosiaalisia ja ympäristöhaittoja.
  • Jotta kroonisessa köyhyydessä eläville ihmisille voidaan turvata elintarvikkeiden saatavuus ja kestäviä elinmahdollisuuksia, tulee varmistaa, että pienviljelijöillä on saatavilla resursseja sekä hallintavalta niihin.
  • Reilut paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset kaupankäynnin järjestelmät voivat tukea paikallisia talouksia, vähentää köyhyyttä ja parantaa toimeentulomahdollisuuksia.
  • Ihmisten ja ekologisen sietokyvyn vahvistaminen maatalouden järjestelmissä parantaa mahdollisuuksia vastata muuttuviin ympäristö – ja sosiaalisiin stressitekijöihin. Alkuperäiskansojen tietämys ja paikallisten yhteisöjen innovaatiot ovat tärkeä osa ratkaisua.
  • Hyvä päätöksenteko edellyttää parempien valvontamekanismien rakentamista ja demokraattisen osallistumisen varmistamista kaikkien sidosryhmien kanssa.

http://www.agassessment.org/

Teksti: Jukka Rajala