Ilmoittaudu Itämeren Ympäristöystävällisin viljelijä –kilpailuun

WWF Suomi ja MTK käynnistävät kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi. Kilpailun tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

Kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) kilpailua, jolla pyritään löytämään koko Itämeren alueen ympäristöystävällisin maataloustuottaja.

Kilpailussa valitaan koko Itämeren alueen voittaja yhdeksän kansallisen ehdokkaan joukosta, jotka edustavat kutakin Itämeren alueen maata. Kilpailun lopuksi järjestetään konferenssi, johon kutsutaan nämä yhdeksän loppukilpailuehdokasta keskustelemaan keinoista, joilla edistetään ympäristömyönteistä viljelyä Itämeren alueella.

Koko kilpailun voittaja saa 10 000 euron palkinnon. Kunkin kansallisen kilpailun voittaja saa todistuksen, ilmaisen matkan konferenssiin sekä 500 euron rahapalkinnon. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla.

“Olemme yrittäneet välittää tietoa siitä, että liiallinen ravinnevaluma Itämereen johtuu suuressa määrin nykyisestä maatalouspolitiikasta eikä maataloudesta sinänsä, mutta viljelijät ovat kuitenkin joutuneet negatiivisen huomion kohteeksi”, toteaa WWF Suomen vt. pääsihteeri, suojelujohtaja Jari Luukkonen. “Haluamme tällä palkinnolla osoittaa tukemme maataloussektorille ja samalla kertoa hyvistä esimerkkitapauksista eri puolilla aluetta”.

WWF ottaa parhaillaan vastaan kilpailuhakemuksia yksittäisiltä viljelijöiltä, maanviljelyjärjestöiltä ja muilta asianosaisilta. Viljelijöiden toivotaan ilmoittautuvan itse, tai heitä voivat ehdottaa kilpailuun kunkin maan viljelijäjärjestöt.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.8.2009.

Lisätietoja kilpailusta ja hakemuslomakkeet ovat saatavissa WWF:n ja MTK:n verkkosivuilta osoitteista
www.wwf.fi/viljelijapalkinto ja
www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/fi_FI/viljelijapalkinto

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala