Järjestöt: siemenet säilytettävä puhtaina gm-aineksesta

Siemenet tulee säilyttää vapaina gm-aineksesta sekä tavanomaisessa että luomuviljelyssä. Näin vaativat 300 järjestöä EU:n ympäristökomissaari Dimasille toukuussa jättämässään kirjeessä ja kansalaisadressissa. Pelastakaa siemenemme Save our seeds -kansalaisadressin allekirjoitti 250 000 EU-kansalaista.

Aiheen järjestöjen huolestumiselle on antanut Komission avaama internetvälitteinen kansalaiskuuleminen gm-aineksen sekoittumisesta siemeniin.

Gm-aineksen sekoittuminen siemeniin on kasvava riski maailmanlaajuisesti ja myös Euroopassa.

EU:ssa ei ole asetettu mitään raja-arvoa gm-aineksen sekoittumisesta siemeniin. Nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää tällöin aina siementen merkitsemistä, jos siitä löytyy havaittavia määriä gm-ainesta.

Komissio on nyt keräämässä tietoa siemenille mahdollisesti asettavista raja-arvoista. Aiheesta on avattu 7.5.2007 kansalaiskuuleminen internetin välityksellä. Kaikki tieteellinen, tekninen ja toimintaan vaikuttava tietous on nyt tervetullutta.

Järjestöt vaativat, että Itävallan tiukka lainsäädäntö tulee ottaa pohjaksi siementen puhtaudesta käytävään keskusteluun.

Järjestöt ovat myös huolissaan siitä, että kuuleminen on järjestetty pelkästään englannin kielellä eikä siitä ole tiedotettu normaalin kuulemismenettelyn edellyttämällä tavalla.

Kuulemista ohjaavat kysymykset ovat vaikeaselkoisia, osin virheellistä taustatietoa sisältäviä ja ohjaavia. Monivalintakysymykset sopivat huonosti tämän luonteiseen kuulemiseen. Kuulemisaika on erittäin lyhyt, vain yksi kuukausi eli 7.6.2007 asti.

Järjestöt toivovat, että ennen varsinaista kuulemista:

  • Asia tulee ensin selkeästi selittää ja kertoa kuulemisen tavoitteet; mihin siementen gm-aineksesta kertovalla kuulemisella ja siementen mahdollisella merkinnällä pyritään.
  • Tulisi luoda avoin ja läpinäkyvä järjestelmä asiasta käytävälle keskustelulle ja kuulemiselle, jotta eri toimijat ja järjestöt voivat esittää omat kantansa selkeästi omalla kielellään. Asiasta tulisi järjestää myös kokouksia eikä tyytyä vain internetvälitteiseen kuulemiseen.
  • Lainsäädännön nykytila tulee ensin selventää kaikille osapuolille yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Samoin tieteellinen tutkimustieto ja käytännön tietous aiheesta. Suggestiivisesta ja harhaanjohtavasta kielenkäytöstä tulee luopua.
  • Tulee saada tilannekatsaus siitä, mikä on gm-aineksen sekoittumisen nykytilanne EU:ssa. Samoin valvonnan menettelytavat ja analyysitulokset tulee ensin julkistaa hyväksyttyjen ja kiellettyjen gm-lajikkeiden sekoittumisesta tavanomaisiin ja luomusiemeniin.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet mm IFOAM EU-ryhmä, Euroopan Maanystävät ja Save our Seeds.

Komission kansalaiskuuleminen

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Seedlabel&lang=en

Järjestöjen kirje

Teksti: Jukka Rajala