Julkinen sektori edistämään kestäviä hankintoja – luomuruoka nousuun

Julkinen sektori ryhtyy edistämään nykyistä ripeämmin kestäviä hankintoja. Hallitus teki asiasta periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Päätös tulee lisäämään luomuruoan kysyntää merkittävästi.Kuntien ja valtion paikallishallinnon suositellaan ottavan ympäristön huomioon vuonna 2010 vähintään 25 prosentissa hankinnoista ja vuonna 2015 puolessa hankinnoista. Valtion keskushallinnolle tavoitteet ovat velvoittavia, kunnille ja valtionyhtiöille suositeltavia.

 

-Julkisten hankintojen arvo on Suomessa 27 miljardia vuodessa, 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme. Haluamme näyttää esimerkkiä ja kannustaa yrityksiä ympäristöteknologian kehittämiseen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoi.

 

Julkisella sektorilla lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön hankinnassa. Rakentamisessa pyritään matalaenergiaratkaisuihin ja vuodesta 2015 lähtien passiivitalojen rakentamiseen. Kuljetuksia ja liikkumisen tarvetta vähennetään kymmenellä prosentilla.Kestävät hankinnat ulotetaan myös lautaselle.

Valtioneuvosto edellyttää, että valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa tarjoillaan luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa vähintään kerran viikossa vuonna 2010. Kestävää ruokaa tulee vuonna 2015 olla tarjolla kahdesti viikossa.

Julkisen sektorin kestävien linjausten toivotaan synnyttävän Suomeen markkinalähtöistä osaamista eri aloille.

– Esimerkiksi luomuruualle avautuu uusi merkittävä markkina, joka panee vauhtia koko ketjuun. Luomun ei tarvitse olla maailman tappiin asti kalliimpaa kuin tavanomaisen ruuan. Uskon, että hintaa saadaan alas volyymin kasvaessa, Lehtomäki sanoo.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on puolestaan arvioinut, että ympäristötavoitteiden asettaminen hankinnoille edistää ympäristöystävällisten tuotteiden pääsyä markkinoille ja kannustaa innovaatioihin.

Valtioneuvoston linjauksia julkiselle sektorille on valmistellut ympäristöministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä laajan työryhmän kanssa.

– Kestävien hankintojen lisääminen julkisella sektorilla edellyttää sitä, että johto sitoutuu toimintojen kestävään kehittämiseen myös strategiatasolla, painotti työ- ja elinkeinoministeri Tarja Cronberg.

Julkinen sektori edistämään kestäviä hankintoja tiedote
www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/
tiedote/fi.jsp?oid=258755

Julkiset hankinnat -sivusto
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=313699&lan=fi&clan=fi

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101162&lan=fi

PricewaterhouseCoopers Oy:n raportti (Euroopan komissio)
http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm

EU:n ympäristöä säästävien hankintojen käsikirja
http://www.luomu.fi/tietopankki/ymparistoa-saastavien-hankintojen-kasikirja-suosittaa-luomuruokaa/

8.4.2009 Teksti: Jukka Rajala