Kalankasvatukselle luomusäännöt EU:hun

Yli puolentoista vuoden valmistelun jälkeen EU:ssa on hyväksytty 30.6.2009 EU:n luomulakiin täydennysosan luonnonmukaisesta kalankasvatuksesta ja vesiviljelystä. Kyseessä on ensimmäiset tämän tasoiset minimivaatimukset luomuelintarvikkeiden tuotannolle vesiviljelynä.Uusi lainsäädännön on tarkoitus parantaa tuotteiden vertailtavuutta varsin kansainvälisillä markkinoilla, joilla liikkuu paljon erilaisia vedessä kasvatettuja tuotteita.

-Kalankasvatuksen ja vesiviljelyn säätely EU-tasolla on menestys sinänsä, koska alue on varsin monimutkainen ja on vaikea löytää yhteistä näkemystä eri jäsenvaltioiden välillä, kommentoi historiallista päätöstä IFOAM-EU-ryhmän uusi puheenjohtaja Christopher Stopes.

Nyt hyväksyttyjä säädöksiä on pidettävä hyvänä alkuna minimisäädöksille. Eri järjestöillä on vaihtelevasti eritasoisia säädöksiä vesiviljelylle. Siirtymäaikaa eri yrittäjille annetaan vuoteen 2013 asti, jolloin kaikkien tulee vähintään täyttää nyt hyväksytyt tuotantosäädökset. Alalla tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kehittämistä.

IFOAM-EU-ryhmä esittääkin, että EU:n tulisi ohjata tutkimusvaroja alalle, jotta saataisiin tutkittua tietoa säädösten laadinnan pohjaksi.

IFOAM-EU-ryhmän tiedote
www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/media/media.php

IFOAM-EU-ryhmä kirje asetuksen parantamiseksi 24.6.2009
www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/
positions/papers/pdf/Letter_IFOAMEU_COM_SCOF_

aquaculture_25.06.2009.pdf

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala