Käsikirja luomuvihannestutkimusten suorittamiseen

Luomuvihannes viljelyn kokeita järjestävät monet tahot. Tutkimusten suorittamisen yhdenmukaistamiseksi on FIBL julkaissut saksankielisen käsikirjan ”Suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi luomuvihannesten viljelykokeissa”. Kirja on tilattavissa FIBL:n kirjamyynnistä tai ladattavista internetistä ilmaiseksi.

Käsikirja syntyi Saksan liittovaltion laajuisessa Luomuvihannesviljelyverkosto- hankkeessa.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää vuorovaikutusta luomuvihannesviljelyn käytännön, neuvonnan, tutkimustoiminnan ja tieteen välillä sekä parantaa tutkimusten tekemistä.

Käsikirjan tarkoitus on parantaa vihannesviljelykokeiden tulosten läpinäkyvyyttä ja sovellettavuutta. Yhdenmukaistamalla kokeitten tekemistä voidaan tuloksia myös paremmin yleistää.

Lisätietoja

Käsikirjan tilaus „Planung, Anlage und Auswertung von Versuchen im ökologischen Gemüsebau“

Tietoja projektista „Luomuvihannesviljelyverkosto“

Projektin puitteissa toteutettujen tutkimusten esittely

Luomuvihannesviljelyn tutkimukset 1994-2004 Organic Eprints –tietokannassa

Teksti: Jukka Rajala