Kasvuvoimaa luomuohralle

Tutkimuksessa selvitettiin ohran ravinnehuollon järjestämistä luomuviljelyssä kenttäkokein. Oletuksena oli, että karjattomilla luomutiloilla ohra lannoitetaan pääasiassa viherlannoitusnurmella.

Muokkauksin voidaan parantaa viherlannoituksen esikasviarvoa viljalle. Kullekin paikalle sopivin ratkaisu on riippuvainen mm. maalajista, esikasvinurmiseoksesta ja ilmasto-oloista. Etelä- Savossa parhaat ohrasadot saatiin, kun esikasvinurmi kultivoitiin ensimmäisen niiton jälkeen, kesannoitiin kuukausi ja kylvettiin pyydyskasvi. Nurmen esihajotus tarjosi ohralle eniten typpeä kasvukauden alussa ja kukkimisaikaan, mikä näkyi sadon määrässä ja laadussa. Tällä tekniikalla saatiin hallintaan myös juolavehnä ja valvatti. Ruukin viileissä oloissa esikasvinurmen kevätkyntö toi suurimmat sadot, koska kevätmuokkaus paransi maan lämpöoloja parantaen oraiden kasvuunlähtöä.

Viherlannoituksen täydennykseksi annettava liete lisää teoriassa ohran pensastumista ja tähkätiheyttä. Viherlannoituksen lisäksi annetun lietteen vaikutus ei riippunut siitä, levitettiinkö liete ennen kylvöä vai oraille. Lannoitusvaste jäi heikoksi, koska koepaikan rehevyys peitti lietteen vaikutuksen.

Kylvön myöhästäminen normaaliajasta alentaa ohran satoa ja laatua. Myöhempien kylvöjen heikentynyttä satoa ei saatu korjattua lisäämällä kylvötiheyttä. Ohra on näin ollen syytä kylvää heti, kun maan kosteusolot sen sallivat, koska viljelyn pääongelma ei useinkaan ole typenpuute, vaan lehtilaikkutaudit, jotka tuhoavat lehtialaa ennen jyvien täyttymistä, jolloin jyvät jäävät pieniksi. Riviväliharaus nosti rehuviljojen satoa vain niukasti. 18 cm:n riviväliä käytettäessä sadot jäivät keskimäärin alhaisemmiksi kuin 12,5 cm:n rivivälillä. Maan liukoisen typen määrä oli harauksen jälkeen säännöllisesti pienempi kuin ilman harausta. Harauksen vaikutus perustunee rikkakasvien vähentymiseen ja maan pinnan parantuneeseen rakenteeseen.
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri

Väisänen, J., Forsman, K., Kakriainen-Rouhiainen, S., Lötjönen, T. & Avikainen, H. 2004.
Kasvuvoimaa luomuohralle
Maa- ja elintarviketalous 52: 89 s.
www.mtt.fi/met/pdf/met52.pdf