Kesäpöytä Juustokermaperunoiden ja Pirkka-perunajauhon ympäristövaikutukset

Elinkaariarvioinnilla perehdyttiin Lännen Tehtaiden Kesäpöytä Juustokermaperunoiden ja Finnamylin Pirkka-perunajauhon tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksiin.

Juustokermaperunoiden vesien rehevöitymistä jouduttava typpi- ja fosforikuormitus syntyi enimmäkseen maitopohjaisten kastikeraaka-aineiden tuotannossa, sillä maitopohjaisten raaka-aineiden kuten juuston ja kerman tuotanto edellyttää moninkertaisen tuotantopinta-alan perunaan verrattuna.

Tuotteen säilyttäminen kaupan pakastinaltaassa osoittautui juustokermaperunoiden tuotejärjestelmän suurimmaksi yksittäiseksi ilmaston lämpenemiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Lännen Tehtailla huomattiin, että myös pakastamiseen käytettävän typen valmistus sekä jalostukseen tarvittavan energian hankinta vaikuttavat huomattavasti ilmaston lämpenemiseen.

Perunajauhon ympäristövaikutukset koituivat paljolti perunan viljelystä. Koska jauhon kuiva-ainepitoisuus on suuri, raaka-aine joudutaan tuottamaan laajalla pinta-alalla. Perunan kuivaus tehtaalla ja traktorien käyttö vaikuttivat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että elintarviketuotannon ympäristövaikutuksissa on kiinnitettävä huomio myös alueelliseen kuormitukseen: rehevöityminen ei saisi ylittää tuotantoalueen paikallisen ympäristön kantokykyä. (RiKo)

Voutilainen, P., Katajajuuri, J.-M., Tuhkanen, H.-R. & Honkasalo, N. 2003.
Maa- ja elintarviketalous 34. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 54 s.
www.mtt.fi/met/pdf/met34.pdf