Kestävän eurooppalaisen maatalouden turvaaminen – Aluekomitean julkilausuma lainsäädännön periaatteiksi

Euroopan Alueiden Komitea, yhdessä Maan Ystävien kanssa, tukee maatalousvirkamiesten näkemystä tavanomaisen, luomun ja muuntogeenisten kasvien rinnakkaiselosta. Uskomme, että se on välttämätöntä, koska muuntogeenisiä kasveja viljellään laajassa mittakaavassa.

Kutsumme kaikkia jäsenmaita tukemaan pyrkimystä saada aikaan EU-lainsäädäntöön perustuvat, sitovat vähimmäissäädökset rinnakkaiselon turvaamiseksi.
Uskomme, että tällaisen lainsäädännön tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:

1.Suojata ympäristöä, maatalouden monimuotoisuutta ja luonnonsuojelualueita varovaisuusperiaatteen perustalta.
2. Mahdollistaa sopivien riskien hallintamenetelmien käytön (alustavan riskianalyysin perusteella), sisältäen tarvittaessa peruuttamiset, jos tarpeen.
3. Suojata ihmisten ja eläinten terveyttä.
4. Varmistaa ja suojata ei-gm-maatalouden säilyttäminen ja kehittäminen koskien erityisesti luomumaataloutta ja perinteisiä tuotantomenetelmiä sekä alkuperämerkittyjen tuotteiden tuotantoa.
5. Välttää viljelijöiden, mehiläishoitajien ja elintarvikkeiden jalostajien taloudelliset menetykset.
6. Muodostaa EU-laajuinen sitova järjestelmä ”saastuttaja maksaa” periaatteella, joka kattaa myös ympäristövauriot ja korvaa tapaukset, joissa tavanomaiseen tai luomusatoon sekoittuu gm-ainesta, peruutusten ja kaikkien muiden taloudellisten menetysten kustannukset viljelijöille, jalostajille ja elintarvikkeiden valmistajille, joita gm-lajikkeiden viljely voi aiheuttaa.
7. Turvaa valintaoikeuden kuluttajalle, viljelijälle ja alueille.
8. Mahdollistaa alueiden oman maatalouden kehittämisstrategioiden valinnan, mukaan lukien paikallisesti sopeutuneiden geenivarojen säilyttämisen ja kehittämisen sekä oikeuden estää gm-kasvien viljely.
9. Laatia vähimmäissäädökset tarvittaville suojavyöhykkeille.
10. Taata gm-vapaa siemenhuolto ja EU-laajuiset standardit siementen merkitsemiseen.

The Assembly of European Regions (AER),
Friends of the Earth Europe
www.foeeurope.org/press/2005/
10_principles_EN.pdf