Kestävästi kasvihuoneessa

Kasvihuonetuotannosta tekee luomun ennen kaikkea kasvien kasvu­alustana käytetty luonnonlannoitteilla ravittu ja luomuvalvontaan kuuluva kasvuturve tai viljely suoraan maaperässä. Perusravinteiden lisäksi satokasvi saa kasvua ja vastustuskykyä edistäviä hivenaineita. Kasvukauden loputtua kasvualustat kierrätetään maanparannusaineeksi peltoviljelmille.

Tuholaistorjunta on biologisten torjunta-eliöiden, vastuulla. Pölyttäminen hoituu tarvittaessa kimalaisten avulla.  Vettä kasvit saavat tarvitsemansa määrän. Sitä ei kuluteta turhaan, eivätkä ravinteet huuhtoudu maaperään ja ympäristöön. Tuloksena saavutetaan keskimääräinen tavanomaista tuotantoa vastaava satotaso.

Uusiutuvaa energiaa

Tuotannon ekologisuuteen kiin­nitetään erityistä huomiota, vaikka säännöt eivät siihen velvoitakaan tällä hetkellä. Useat kasvihuoneet käyttävät energiantuotantoon pääosin uusiutuvia energialähteitä.  Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tarvittavaan hiilidioksidin ja lämmöntuo­tantoon käytetään läheisten teollisuuslaitosten prosesseissa syntyvää hiilidioksidia tai lämpöä. Talvikaudella käytettävää viljelyalaa supistetaan, jolloin lämmitettävää ja valaistavaa pintaa on vähemmän. Valot ohjataan automaattisesti, ne sammuvat heti kun ulkoa tuleva valo riittää kasvien kasvamiseen.

Laatua lautaselle

Vihannekset ja yrtit voivat kehittyä ja kypsyä rauhassa kasville ominaisella tavalla.  Näin kasveihin muodostuu paremmin luonnollisia suojaravintoaineita kuten vitamiineja ja flavonoideja, joilla kasvi suojautuu luontaisesti kasvitauteja ja tuholaisia vastaan. Samalla paranee tuotteiden kestävyys ja maku.

Luomukasvihuoneiden on kuuluttava luomuvalvontaan.

Seuraa tilannetta

Euroopan Unionissa luomukasvihuoneviljelyssä lähtökohtana ovat EU:n luomuasetuksen säädökset luomuavomaanviljelystä. Käy­tännössä eri mailla on säännöistä omat tukintansa kasvihuoneviljelystä. Monissa maissa kasvihuonealaan lasketaan myös kevyemmät siirreltävät rakenteet kuten tunnelit ja varjohuoneet.

Kasvualustojen käytöstä ei olla yksimielisiä, osan mielestä vain suoraan maaperässä viljely on luomua. Luomukasvihuoneviljelyn yhteisten sääntöjen laadinta on aloitettu ja siinä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ekologiseen kestävyyteen ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen. Näitä asioita monissa luomukasvihuoneissa on jo kehitetty. Esimerkiksi Suomessa ollaan suhteellisen korkealla tasolla luomukasvihuoneiden teknisissä ja ympäristöratkaisuissa.

Luomuliitto on mukana luomukasvihuonesäädösten kansainvälisessä laadinnassa. Luomuliiton ja Eviran kautta saat tietoja prosessin etenemisestä. Viralliset ohjeet ja säännöt tulevat aikanaan Eviran sivuille.