Kestävien hankintojen periaatepäätös

Onko olemassa jotakin julkista päätöstä joka velvoittaisi julkisen sektorin keittiöitä ostamaan luomutuotteita?

Ei varsinaisesti, mutta huhtikuussa 2009 julkaistu valtionneuvoston periaatepäätös kannustaa julkisia ruokapalveluita toimimaan esimerkkinä kestävissä hankinnoissa ja lisäämään yhtenä vaihtoehtona myös luomuraaka-aineiden käyttöä.  

Suomessa on noin 16 000 ammattikeittiötä, joista noin 4500 toimii julkisella sektorilla. Vuonna 2009 jokainen suomalainen söi keskimäärin 159 erilaisten ammattikeittiöiden valmistamaa ateriaa. Ammattikeittiöiden tarjoamista noin 850 miljoonasta ateriasta, julkisen sektorin osuus oli 52 %. Julkiset ammattikeittiöt käyttivät elintarvikehankintoihinsa noin 350 miljoonaa euroa.

Kestävän kehityksen mukaisilla toimilla on merkitystä yhä useammille ammattikeittiöille. Ekologisuus ja eettisyys elintarvikkeissa nähdään laatu- ja luotettavuustekijöinä. Hyviä esimerkkejä tiennäyttäjistä ovat kirkon ympäristöjärjestelmä ja Joutsenmerkki-kriteerien rakentaminen ravintoloille. Ympäristövastuullisuus on mahdollinen kriteeri hankinnoissa myös julkisen sektorin keittiöissä. Ruoka ja ateriointi nähdään myös osana kasvatusta.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 8.4.2009 mukaan edellytetään, että julkisissa hankinnoissa tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla vastaa kysyntään. Tavoitteena on vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana

Valtioneuvosto edellyttää, että omissa hankinnoissaan valtion keskushallinto vuonna 2010 ottaa vähintään 70 %:ssa ympäristönäkökulman huomioon ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissaan. Samalla valtioneuvosto suosittelee, että kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa vuonna 2010 vähintään 25 %:ssa ympäristönäkökulma otetaan huomioon ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa.

Ruokapalvelujen elintarvikehankintojen kestävyyttä lisätään tarjoamalla luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja Ekocentrian www-sivuilta.

Teksti: Sampsa Heinonen