Ketä palvelee luomusiementen sertifioinnin käytännöt?

Luomusiementen hallinta on luisumassa kansainvälisten suuryritysten käsiin. Seurauksena on muutamien harvojen yleislajikkeiden käyttöpakko luomutuotannossa. Luomusiementen sertifiointisäädökset lyövät korvalle luomun tärkeitä tavoitteita kuten geneettisen biodiversiteetin suojelua ja hyvin paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden lajikkeiden käyttöä. Näin väittää kansainvälinen GRAIN-järjestö tammikuussa 2008 julkaisemassaan raportissa luomusiementen nykyisen sertifiointipolitiikan todennäköisistä seurannaisvaikutuksista.

Eri puolilla maapalloa miljoonat maanviljelijät harjoittavat luomuviljelyksi kutsuttavia käytäntöjä, ja yli miljardi ihmistä saa tällaisilta maatiloilta suurimman osan ravinnostaan.

Siementen luomusertifointi kasvussa -kuka hyötyy?
Vaikka vain pieni osuus näistä maatiloista on ulkopuolisten viranomaisten toimesta ”luomusertifioitu” ja vain vähäinen osuus näiden tilojen tuotteista kantaa ”luomumerkkiä”, niin jatkuvasti kasvava luomutuotteiden kysyntä maailmanlaajuisilla markkinoilla lisää painetta luomusertifiointiin.

Joidenkin mielestä tällainen markkinarako tarjoaa suuria mahdollisuuksia pienviljelijöille, mutta tilanne on kuitenkin paljon haastavampi – koska toiset pelkäävät olemassaolevien sertifiointijärjestelmien toimivan käänteisesti, eli tehden tilaa suurille maatalousyrityksille. Nyt nämä jännitteet ovat tulleet huippuunsa siementen sertifioinnin tapauksessa.

Suurin osa maapallon nykyisestä luomuviljelystä perustuu ylisukupolviseen paikallistason siemenvaihtoon ja perinteisen ymmärryksen avulla luotuun ja viljelijöiden ylläpitämään yhteisölliseen vaurauteen, eli siemenkantojen monimuotoisuuteen. Nyt uudet luomusiemeniä koskevat säädökset on kuitenkin viritetty ennemminkin siemenyhtiöiden, kuin siemenviljelijöiden tarpeisiin. Suuryhtiöiden mukaan tulo luomusiemenmarkkinoille tuo tuhoisia seurauksia viljelijöiden perinteisille siemenhuollon järjestelmille.

Genetic Resources Action Internationalin (GRAIN) tuore globaali katsaus tarkastelee luomusiemeniä ja arvioi millainen merkitys niihin liittyvillä säädöksillä on niin luomuviljelyn, kuin miljoonien luomusiemeniä ylläpitävien maanviljelijöiden tulevaisuuden kannalta.

Viljelijöiden siemenhankkeita
Raportissa esitellään useita paikallisia viljelijöiden hallinnoimia siemenhuoltohankkeita, jotka toimivat viljelijöiden ja paikallisen kehittämisen tarpeita palvellen.

-Viljelijänä ensisijainen mielenkiintoni kohdistuu hyvin luomuviljelyyn sopeutuneiden siementen ja lajikkeiden saatavuuteen. Kyseessä voivat olla vanhemmat tai uudemmat jalosteet. Siemenen luomusertifiointi on prioriteettilistallani vasta paljon myöhemmin. En ole lainkaan varma siitä, että nykyisenkaltaisten standardien ja säädösten kehittäminen heijastaa näitä prioriteetteja, sanoo IFOAM:n entinen puheenjohtaja Gunnar Rundgren.

Grain-järjestö
on kansainvälinen järjestö, joka keskittyy geneettisen biodiversiteetin suojeluun. Se saa varansa lähinnä eurooppalaisilta kehitysapujärjestöiltä ja mm Suomen ulkoministeriöltä. Järjestö on eräs merkittävä kansainvälinen keskustelun avaaja ja mielipidevaikuttaja biodiversiteetin suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Järjestön toiminnan uskotaan muuttaneen mm. monien maiden siemenlainsäädäntöä.

Lähde: Whose harvest? The politics of organic seed certification A briefing by GRAIN 2008

Raportin käännös suomeksi

Teksti: Jukka Rajala