Komission esitys EU:n luomulain uudistamiseksi

EU:n Komissio on julkistanut vuoden 2005 lopulla esityksensä luomumaataloustuotannon uudeksi laiksi, jonka tarkoitus on selkeyttää luomualaa sekä kuluttajille että viljelijöille.

Uusi laki on yksinkertaisempi ja sallii jossain määrin joustavuutta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Vähintään 95 prosenttia maatalousalkuperää olevasta raaka-aineista on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja.

Esityksen pääkohtia uudistetuksi luomulaiksi:
-Määrittelee luomutuotannon tavoitteet ja periaatteet sekä ottavat huomioon paikalliset erot tuotanto-olosuhteissa sekä luomun kehitys- vaiheessa.
-Varmistaa, että tavoitteet ja periaatteet otetaan huomioon luomutuotannon kaikilla osa-alueilla.
-Selkeyttävät gm-säädöksiä. Jos tuotteet sisältävät siirtogeenistä ainesta, niitä ei saa merkitä luomutuotteeksi, poikkeuksena tuotteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 0,9 % gm-ainesta, ainoastaan jos sekoittuminen on tapahtunut vahingossa tai se sitä ei voida estää. Siemenille laaditaan omat enimmäispitoisuuksien raja-arvot.
-Sisältää vaatimuksen käyttää myyntipäällys-merkinnöissä joko EU-luomulogoa tai sen vaihtoehtona merkintää ”EU-luomutuote”. Säätelee pakkaus- merkintöjä ja markkinointiväittämien käyttöä tarkoituksena edistää luomutuotantoa yleisesti.
-Vahvistaa riskinarviointiin perustuvaa lähestymistapaa ja parantavat valvontaa kohdistaen valvontajärjestelmän viralliseen EU-luomu- elintarvikkeiden – ja rehujen valvontaan.
-Parantaa luomutuotteiden vapaata liikkuvuutta varmistaen, että EU-säädökset täyttävät korkeat standardit, parantavat valvonnan tasapuolisuutta ja eri jäsenmaiden vastavuoroista säädösten tunnustamista sekä vähentävät valvontaelinten mahdollisuuksia poikkeusten myöntämiseen.
-Luo pysyvät tuontisäädökset, jotka mahdollistavat suoran markkinoillepääsyn EU:n ulkopuolelta täysin yhdenvertaisille tuotteille tai ns. kolmasmaalistalle hyväksytyistä maista tuleville tuotteille.
Komission esitys suomeksi
Komission esitys englanniksi