Kotieläinten hyvinvointi ensimmäistä kertaa avoimessa yliopisto-opetuksessa Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla pääsee ensimmäistä kertaa opiskelemaan yliopiston tutkintovaatimusten mukaan  kotieläinten hyvinvointia ja  riistaeläinten ekologiaa, kun aiheisiin liittyvät kurssit käynnistyvät keväällä. Terve ja hyvinvoiva kotieläin -opintojaksolla käydään läpi kotieläinten hyvinvointiin, etologiaan eli käyttäytymistieteeseen ja eläinsuojeluun liittyviä teemoja. Kurssin voi sisällyttää muun muassa kotieläintieteen pääaineeseen Helsingin yliopistossa.

-Kurssia on toivottu tänne lakeuksille jo pidemmän aikaa, joten nyt kannattaa käyttää ainutlaatuinen tilaisuus hyväksi ja ilmoittautua opintoihin mukaan, kertoo koulutuskoordinaattori Katja Perttu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Luennot pidetään 11.-12. huhtikuuta Seinäjoella, minkä lisäksi opintojaksoon sisältyy tehtäviä. Opettajina toimivat dosentti Laura Hänninen ja professori Anna Valros Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Huhtikuussa alkaa myös toinen uutuus:  metsä- ja riistaeläintieteeseen liittyvä Riistaeläintieteen perusteet –opintojakso. Siinä teemoina ovat muun muassa riistalintujen ja -nisäkkäiden keskeinen ekologia sekä lajien tunnistus.

Molemmat kurssit ovat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukaisia ja ne järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena. Opintojaksot toteutetaan Ruralia-instituutin, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tarkemmat kurssitiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät internetosoitteesta http://www.epky.fi/. Kursseille otetaan ilmoittautumisia 6. maaliskuuta asti.

Kurssit liittyvät Agrologista agronomiksi -opintopolkuopintoihin, joihin  on osallistunut noin 100 opiskelijaa viime vuosina. Monet ovat jatkaneet opintojaan Helsingin yliopistossa ja valmistuneet maatalous-metsätieteiden maisteriksi.  Agrologista agronomiksi -opintopolku on suunnattu agrologeille (AMK), mutta yksittäiset opintojaksot ovat avoimia myös muille aiheista kiinnostuneille. 

Opintopolusta löytyy lisätietoa osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia.

Lisätiedot:

Lähde: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tiedote 11.2.2013