Kuminaöljyn vaikutus perunaruttoon

Monien kasviperäisten yhdisteiden on osoitettu hidastavan tai ehkäisevän perunaruton kasvua. Kuminasta eristetyt öljyt ovat tehokkaita itämisenestoaineita varastoitavalla perunalla. Kuminaöljykäsittely vähentää myös varastotauteja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kuminasta ja tillistä saatavien karvonipitoisten öljyjen avulla mahdollista ehkäistä tai viivyttää perunaruton etenemistä sekä etsiä sopivia ruiskuteväkevyyksiä.

Kuminaöljyn tehokkuustestaukset ruttoa vastaan aloitettiin keväällä 2000 keinoalustoilla perunaruttosienen puhdasviljelmällä. Erillisissä astiakokeissa kasvien vioittumisherkkyyttä selvitettiin kokonaisilla kasveilla kasvihuoneessa. Vuonna 2001 kenttäkokeessa verrattiin eri ruiskutusväkevyyksinä annettujen kuminasta ja tillistä puristettujen tai tislattujen öljyjen tehoa perunaruttoon. Öljyjä käytettiin eri väkevyyksinä 2,5 % mäntysuopaliuokseen.

Keinoalustatestausten perusteella kuminaöljyn todettiin estävän perunaruttosienen kasvun parhaimmillaan lähes kokonaan. Vuoden 2001 kenttäkokeissa ei eroja havaittu. Vuoden 2002 kenttäkokeessa kuminaöljy hidasti ruton leviämistä selvästi Bintje-lajikkeella. Idole-lajikkeella erot olivat samansuuntaisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä. Mukulasadon määrä ei lisääntynyt kumpanakaan vuonna. Jatkotutkimuksin tulisi selvittää tarkemminöljyjen vaikutusmekanismeja ja tehokkaimpia käyttötapoja.

Lähde: Hannukkala, A., Keskitalo, M., Laamanen, J. ja Rastas, M. 2004. In: Toim. Anneli Hopponen ja Marketta Rinne. Maataloustieteen Päivät 2004, Helsinki. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote 19.
www.agronet.fi/maataloustieteellinenseura/ julkaisut/posterit04/uv03.pdf